Familiebedrijven en vermogende particulieren

HVK Stevens is gespecialiseerd in de advisering van familiebedrijven, bedrijven met een directeur-grootaandeelhouder en vermogende particulieren en families.

Onze specialisten kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar kijken ook graag met u naar de toekomst. U heeft één aanspreekpunt met wie u direct communiceert en die u alles helder kan vertellen.

Wij beschikken over een breed internationaal netwerk en daarnaast hebben wij kantoren in Curaçao en Luxemburg.

Familiebedrijven en bedrijven met een directeur-grootaandeelhouder

Familiebedrijven en bedrijven met een directeur-grootaandeelhouder (DGA) hebben een heel eigen dynamiek. Dit vraagt om een vertrouwenspersoon die het bedrijf én de eigenaar door en door kent.

De specialisten van HVK Stevens hebben kennis van alle fiscale en juridische aspecten van iedere fase van de onderneming. Onze specialisten hebben begrip voor en ruime ervaring met de dynamiek tussen onderneming en familie/aandeelhouder.

We werken samen in multidisciplinaire teams – met belastingadviseurs, notarissen en/of corporate finance adviseurs – aan oplossingen op maat, bij iedere fase in de levenscyclus van een onderneming, zowel in nationale als internationale context.

De advisering van een familiebedrijf en van een bedrijf met een directeur-grootaandeelhouder (DGA) vraagt ook om diepgaande kennis van de privébelangen van de achterliggende aandeelhouder(s) en familie.

Dankzij de verschillende expertises binnen HVK Stevens, kunnen wij u niet alleen van dienst zijn bij de advisering maar ook bij de uitvoering van alle onderwerpen die bij uw onderneming spelen, zoals bijvoorbeeld:

– de optimale fiscale structuur;
– juridische implementatie en onderhoud van de structuur;
– corporate governance, personal en family governance (bijvoorbeeld testament, stichting administratiekantoor, familiestatuut, etc.) en de interactie hiertussen;
– inrichting en opzetten van een family office;
– positie van de vastgoedonderneming;
– de juiste balans tussen de verantwoordelijkheden van directie, aandeelhouders en toezichthouders;
– fiscale begeleiding en juridische ondersteuning van de bedrijfsopvolging (geheel of gedeeltelijk, bij vererving of bij leven);
– bedrijfsovername of -verkoop;
– management- en werknemersparticipatie (onder andere lucratief belang);
– financiering (met eigen of vreemd vermogen);
– financiële administratie, belastingaangiften, waarderingen en due diligence.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs

Vermogende particulieren en families

De specialisten van HVK Stevens zijn gespecialiseerd in de advisering van vermogende particulieren en families, zowel nationaal als internationaal en zowel mét als zonder onderneming.

Dankzij onze multidisciplinaire teams kunnen wij, naast de advisering, zorg dragen voor de uitvoering. Onze specialisten begrijpen dat er meer belangen kunnen zijn dan slechts de fiscale of juridische optimalisatie.

Vanwege onze passie voor familiebedrijven, DGA’s en vermogende particulieren en families zijn wij graag in de breedte betrokken. Om uw belangen volledig te kunnen behartigen, trekken wij daarbij graag op met uw andere adviseurs, zoals uw notaris, boekhouder, accountant, bankier, etc. Dankzij onze specialistische expertise, stellen cliënten en hun adviseurs ook veelvuldig het vertrouwen in ons om samen te werken aan afgebakende projecten.

Wij kunnen u – fiscaal en juridisch (inclusief notarieel) – van dienst zijn bij alle onderwerpen met betrekking tot uw privé- of familievermogen, zoals bijvoorbeeld:

– privacybescherming (onder andere in verband met het UBO-register);
– fiscale planning vermogen (Box 3, lenen bij de eigen BV, rekening courant;
– vermogensbescherming;
– vermogensoverdracht en schenken;
– estateplanning (testament, huwelijkse voorwaarden, schenkingsplan, familiestatuut);
– familiefonds, vermogensfonds en familiestichting;
– goede doelen (algemeen nut beogende instellingen, ‘ANBI’);
– beleggen en investeren (bijvoorbeeld vastgoed, cryptocurrency zoals bitcoins, private equity, VBI, FGR, CV);
– eigen woning en tweede woningen;
– rekening-courant en leningsovereenkomsten;
– emigratie en remigratie;
– trusts en trust-achtigen (‘afgezonderd particulier vermogen’);
– aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
– administratie en vermogensoverzichten.