Mijn focus ligt binnen HVK Stevens op het ondernemings- en contractenrecht, waarbij ik me met name richt op de juridische begeleiding van (her)structureringen, fusies en overnames en de dagelijkse advisering van onder meer corporates, ondernemers en familiebedrijven. Daarbij kan gedacht worden aan de advisering met betrekking tot een mogelijke herstructurering of acquisitie, maar vervolgens ook de coördinatie en implementatie van dat advies.

Ik heb werkervaring in zowel de juridische als de fiscale adviespraktijk. Tevens ben ik een aantal maanden gedetacheerd geweest bij een grote internationale onderneming, waardoor ik ook ervaring heb opgedaan aan de zijde van de cliënt. Deze brede basis helpt mij bij het concreet beantwoorden van de vraag van de cliënt en bij het omzetten van complexe vraagstukken in praktische, heldere en pragmatische oplossingen.

SPECIALISATIES

  • Ondernemingsrecht
  • Fiscaal Recht en Legal Project Management
  • Herstructureringen
  • Fusies & overnames
  • Familiebedrijven

OPLEIDING

  • Master Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam: Internationaal & Europees Belastingrecht

Maak ook kennis met onze andere collega’s:

Alle medewerkers