Seminar Intercompany financiering

Datum: woensdag 26 september 2018
Tijd: van 16:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: HVK Stevens, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam
Aanmelden: via formulier onder aan de pagina

Intercompany financiering

Waarom is dit onderwerp juist op dit moment zo relevant voor uw organisatie?

Op 4 juni jongstleden heeft de staatssecretaris van Financiën spoedmaatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden in het regime van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  Bovendien zal uiterlijk op Prinsjesdag 2018 (18 september aanstaande) een wetsvoorstel volgen ter implementatie van de Europese Richtlijn tegen belastingontwijkingspraktijken. In dit tweede wetsvoorstel zullen een ingrijpende renteaftrekbeperking en een regeling voor onder meer financieringsactiviteiten in laagbelaste locaties worden voorgesteld.

Daarnaast heeft de OESO op 3 juli jongstleden in een discussion draft fundamenteel nieuwe gedachten gelanceerd op het gebied van financiële intercompany transacties en de treasury functie binnen de organisatie. Aan bod komen onder andere de beprijzing van groepsleningen, groepsgaranties, cash pooling, hedging en captives.

Indien uw organisatie zich extern en/of intern met vreemd vermogen financiert, zullen beide wetsvoorstellen en de nieuwe OESO-initiatieven een grote impact hebben op de intercompany financiering binnen en de vennootschapsbelastingpositie van uw organisatie. Vanwege terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017(!) zal de impact van het eerste wetsvoorstel zelfs al gevoeld worden bij de aangifte vennootschapsbelasting 2017.

Reden genoeg om u straks in september, vlak na Prinsjesdag, te laten bijpraten over de nieuwste inzichten in intercompany financiering en governance.

Johan van Vulpen                                    Theo Elshof

 

Agenda

 1. Introductie
  door Stan Stevens (HVK Stevens, Tilburg School of Economics and Management, bestuurslid Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voorzitter Stichting Opleiding Belastingadviseurs)
 1. Maatregelen vennootschapsbelasting en impact op intercompany financiering
  door Frank van Nus (HVK Stevens)
 1. Transfer pricing-aspecten van intercompany financiering
  door Theo Elshof (Quantera Global) en Stefan Ubachs (Quantera Global en Maastricht University)
 1. Het belang van juiste governance bij intercompany financiering
  door Willem Gerbers (HVK Stevens)
 1. Rondvraag

De voertaal is Nederlands. Voor fiscalisten verbonden aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs zijn aan deze rondetafelbijeenkomst 2 PE-punten verbonden.

Aanmelden

hvk-stevens-logomarklichtgrijs