UBO registratie

Per type onderneming en rechtspersoon dient te worden bepaald wie als UBO moet worden aangemerkt. Graag leveren wij u advies op maat:

  • Wij brengen dan voor u in kaart welke informatie van u voor het publiek toegankelijk wordt.
  • Ook denken wij graag met u mee op welke wijze u daar zo veel als mogelijk de regie over behoudt.
  • Verder bieden wij administratieve ondersteuning voor de registratie en het onderhoud van deze verplichting.

Bent u ondernemer, aandeelhouder, certificaathouder, lid van een coöperatie, of betrokken bij een vereniging, stichting of ANBI? Dan wordt u mogelijk vanaf 26 juni 2017 als eigenaar (‘ultimate beneficial owner’) geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan dan uw naam en de omvang van uw belang zien.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. HVK Stevens helpt u hier graag bij. HVK Stevens is dé adviseur, zowel juridisch als fiscaal, van ondernemers, grootaandeelhouders, familiebedrijven, nationale en internationale corporates en vermogende particulieren.  Vanuit onze dagelijks praktijk weten wij dan ook hoe belangrijk uw privacy en bedrijfsinformatie is. Wij zijn expert op het gebied van UBO registratie en privacy- en vermogensbescherming.

Update september 2017 – Het Ministerie van Financiën geeft aan dat het wetsvoorstel pas in december 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is nog niet bekend of en hoe UBO’s met terugwerkende kracht naar 26 juni 2017 moeten gaan registeren.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs

UBO REGISTRATIE TEAM