(Pseudo) UBO registratie

Per type onderneming en rechtspersoon dient te worden bepaald wie als (pseudo) UBO moet worden aangemerkt. Graag leveren wij u advies op maat:

  • Wij brengen dan voor u in kaart welke informatie van u voor het publiek toegankelijk wordt.
  • Ook denken wij graag met u mee op welke wijze u daar zo veel als mogelijk de regie over behoudt.
  • Verder bieden wij administratieve ondersteuning voor de registratie en het onderhoud van deze verplichting.

Bent u ondernemer, aandeelhouder, certificaathouder, lid van een coöperatie, of betrokken bij een vereniging, c.v., maatschap, v.o.f. stichting of ANBI? Dan wordt u (mogelijk) vanaf 10 januari 2020 als eigenaar (‘ultimate beneficial owner’) geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan dan (een deel van uw) persoonlijke gegevens zien en de omvang van uw belang (indien de entiteit een jaarrekening dient te deponeren).

In het UBO-register wordt informatie opgenomen van iedere persoon met een belang van meer dan 25% in een naar Nederlands recht opgerichte BV, NV (tenzij beursgenoteerd), CV, stichting (ook de Stichting Administratiekantoor), vereniging en kerkgenootschap. Indien niemand een belang heeft van meer dan 25%, is er geen UBO. In dat geval zal een pseudo-UBO worden aangewezen. Dit zal een van de statutaire bestuurders zijn.  UBO’s van entiteiten die in Nederland gevestigd zijn maar niet zijn opgericht naar het recht van Nederland of een andere EU lidstaat worden niet opgenomen in het UBO-register.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. HVK Stevens helpt u hier graag bij. HVK Stevens is dé adviseur, zowel juridisch als fiscaal, van ondernemers, grootaandeelhouders, familiebedrijven, nationale en internationale corporates en vermogende particulieren. Vanuit onze dagelijkse praktijk weten wij dan ook hoe belangrijk uw privacy en bedrijfsinformatie is. Wij zijn expert op het gebied van (pseudo) UBO registratie en privacy- en vermogensbescherming.

Update april 2019 – Het Ministerie van Financiën heeft op 4 april 2019 een aangepast wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is de bedoeling om (pseudo) UBO’s met ingang van januari 2020 verplicht te gaan registeren. Daar wordt een periode van 18 maanden voor gegeven. Het is overigens nog wachten op de plusminus 40 AMVB’s waarbij het wetsvoorstel verder in wordt uitgewerkt en uitgelegd (zoals het (pseudo) UBO begrip).

Update december 2019 – Op 10 december 2019 is het wetsvoorstel aangenomen dat verplicht om de UBO van rechtspersonen in te schrijven in een nieuw openbaar register (naar aanleiding van de Europese anti-witwasrichtlijn). Het Nederlandse UBO-register zal per 10 januari 2020 worden ingevoerd.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs