UBO-register en UBO registratie

op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf dit moment moeten de uiteindelijk belanghebbenden van vrijwel alle organisaties in Nederland in een centraal en openbaar register worden geregistreerd. Per type onderneming en rechtspersoon dient te worden bepaald wie als (pseudo) UBO moet worden aangemerkt. Graag leveren wij u advies op maat:

  • Wij brengen dan voor u in kaart welke informatie van u voor het publiek toegankelijk wordt.
  • Ook denken wij graag met u mee op welke wijze u daar zo veel als mogelijk de regie over behoudt.
  • Verder bieden wij administratieve ondersteuning voor de registratie en het onderhoud van deze verplichting.

Bent u ondernemer, aandeelhouder, certificaathouder, lid van een coöperatie, of betrokken bij een vereniging, c.v., maatschap, v.o.f., stichting, kerkgenootschap of ANBI? Dan wordt u (mogelijk) vanaf de zomer 2020 als eigenaar (‘ultimate beneficial owner’) geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan dan (een deel van uw) persoonlijke gegevens zien en de omvang van uw belang (indien de entiteit een jaarrekening dient te deponeren). Bent u de persoon die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor registratie van de gegevens van de organisatie bij het Handelsregister, dan zult u dat ook zijn voor registratie van de UBO-gegevens in het UBO-register.

In het UBO-register wordt informatie opgenomen van iedere persoon met een belang van meer dan 25% in een naar Nederlands recht opgerichte BV, NV (tenzij beursgenoteerd), CV, stichting (ook de Stichting Administratiekantoor), vereniging en kerkgenootschap. Indien niemand een belang heeft van meer dan 25%, is er geen UBO. In dat geval zal een pseudo-UBO worden aangewezen. Dit zullen alle statutaire bestuurders zijn. UBO’s van entiteiten die in Nederland gevestigd zijn maar niet zijn opgericht naar het recht van Nederland of een andere EU lidstaat worden niet opgenomen in het UBO-register.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. HVK Stevens helpt u hier graag bij. HVK Stevens is dé adviseur, zowel juridisch als fiscaal, van ondernemers, grootaandeelhouders, familiebedrijven, nationale en internationale corporates en vermogende particulieren. Vanuit onze dagelijkse praktijk weten wij dan ook hoe belangrijk uw privacy en bedrijfsinformatie is. Wij zijn expert op het gebied van (pseudo) UBO registratie en privacy- en vermogensbescherming.

Meer weten over het UBO-register? Lees hier het artikel: ‘Het UBO-register is een feit. Wat nu?’, geschreven door Alycke Kootstra, voormalig kandidaat-notaris bij HVK Stevens.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs