Energy transition

The Dutch government intends to reduce greenhouse gas emissions by 55% in 2023, compared to the 1990 levels. Furthermore, by 2050 the government wants to be climate neutral. The energy transition – e.g. the transition from fossil fuel to fully sustainable resources – plays an important role in achieving the various levels of reduction. The experts at HVK Stevens are fully equipped to optimise the tax position of your sustainable investments, such as wind farms.

Fiscale positie van de investering

Vennootschapsbelasting

Wij zien regelmatig dat windparken in verschillende tranches aandeelhoudersleningen verstrekken waarbij de rentevergoeding per lening varieert. Zo kan de rentevergoeding fluctueren met de windproductie dan wel de EBITDA van het windpark. Voor de kasstromen van het windpark is het van belang om vooraf zekerheid te krijgen of deze (winstdelende) rentevergoeding aftrekbaar is van het belastbaar resultaat. De specialisten van HVK Stevens kunnen u informeren over de contouren hiervan. Daarbij is het eveneens van belang om duidelijkheid te hebben over het moment en de wijze waarop bijv. pre-completion revenues dan wel afschrijvingen fiscaal verwerkt dienen te worden. Om de aandeelhouders en de banken zoveel mogelijk zekerheid te geven, adviseren wij deze thema’s in de vennootschapsbelasting vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

BTW en overdrachtsbelasting

Naast de vennootschapsbelasting, zijn ook de BTW en de overdrachtsbelasting een belangrijk aandachtspunt. Het leveren van opgewekte stroom aan een energieleverancier zal veelal kwalificeren als een economische activiteit voor de BTW. Over het algemeen zal dan eveneens recht op aftrek van BTW bestaan. Indien tijdens de bouw van uw windpark recht op aftrek van BTW bestaat, kan de exploitant ervoor kiezen om maandelijks aangiften BTW te doen (in plaats van per kwartaal). Hierdoor ontvangt u de BTW sneller terug. In het geval u na project completion, de economische en juridische eigendom in de windturbines wenst over te dragen binnen de groep, kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Graag denken onze specialisten met u mee over een passende oplossing.

Aftrekfaciliteiten bij duurzame investeringen

Voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen kan het interessant zijn om gebruik te maken van verschillende aftrekfaciliteiten. Door toepassing van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), al dan niet in combinatie met de willekeurige afschrijving (Vamil), of de Energie-investeringsaftrek (EIA), kan tot 45,5% van de gemaakte investeringskosten in aftrek worden gebracht op de belastbare winst van de onderneming. Dit kan tot een aanzienlijk belastingvoordeel leiden. Voor toepassing van de MIA/Vamil of de EIA is het van belang dat de specifieke investering staat vermeld op de Milieulijst 2022 respectievelijk de Energielijst 2022. Wij kijken graag met u mee of uw investering een extra belastingvoordeel op kan leveren.

Fiscale positie van de aandeelhouders

Daarnaast zien wij vaak dat burgers in de omgeving van het windpark de mogelijkheid wordt geboden om te participeren in het windpark project waarbij de zeggenschap bij de investeerders blijft. De specialisten van HVK Stevens assisteren u graag bij de vormgeving van deze structuur en het beoordelen van de fiscale impact.

HVK Stevens - Logo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens professionals have legal, tax and financial knowledge and experience

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Directions

Rotterdam

HVK Stevens Rotterdam
Westerkade 7D
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 32 25 200
info@hvkstevens.com
Directions

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Directions

Curacao

HVK Stevens
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad
info@lagunfs.com
Directions

LONDEN

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Directions