Energietransitie

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. De energietransitie – i.e. de overstap van fossiele brandstof naar volledig duurzame bronnen – speelt hierbij een belangrijke rol. De specialisten van HVK Stevens kunnen u helpen om de fiscale positie van uw duurzame investeringen (bijv. windparken) zo veel mogelijk te optimaliseren.

Fiscale positie van de investering

Vennootschapsbelasting

Wij zien regelmatig dat windparken in verschillende tranches aandeelhoudersleningen verstrekken waarbij de rentevergoeding per lening varieert. Zo kan de rentevergoeding fluctueren met de windproductie dan wel de EBITDA van het windpark. Voor de kasstromen van het windpark is het van belang om vooraf zekerheid te krijgen of deze (winstdelende) rentevergoeding aftrekbaar is van het belastbaar resultaat. De specialisten van HVK Stevens kunnen u informeren over de contouren hiervan. Daarbij is het eveneens van belang om duidelijkheid te hebben over het moment en de wijze waarop bijv. pre-completion revenues dan wel afschrijvingen fiscaal verwerkt dienen te worden. Om de aandeelhouders en de banken zoveel mogelijk zekerheid te geven, adviseren wij deze thema’s in de vennootschapsbelasting vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

BTW en overdrachtsbelasting

Naast de vennootschapsbelasting, zijn ook de BTW en de overdrachtsbelasting een belangrijk aandachtspunt. Het leveren van opgewekte stroom aan een energieleverancier zal veelal kwalificeren als een economische activiteit voor de BTW. Over het algemeen zal dan eveneens recht op aftrek van BTW bestaan. Indien tijdens de bouw van uw windpark recht op aftrek van BTW bestaat, kan de exploitant ervoor kiezen om maandelijks aangiften BTW te doen (in plaats van per kwartaal). Hierdoor ontvangt u de BTW sneller terug. In het geval u na project completion, de economische en juridische eigendom in de windturbines wenst over te dragen binnen de groep, kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Graag denken onze specialisten met u mee over een passende oplossing.

Fiscale positie van de aandeelhouders

Daarnaast zien wij vaak dat burgers in de omgeving van het windpark de mogelijkheid wordt geboden om te participeren in het windpark project waarbij de zeggenschap bij de investeerders blijft. De specialisten van HVK Stevens assisteren u graag bij de vormgeving van deze structuur en het beoordelen van de fiscale impact.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs