UBO register advies bij HVK Stevens

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Behartigt uw instelling een algemeen belang? Dan kan uw instelling als anbi worden aangemerkt. Dit kan aanzienlijke fiscale voordelen met zich meebrengen. Maar uiteraard dient dan wel aan de juiste voorwaarden te zijn voldaan: zo dienen de werkzaamheden en het beleidsplan van een anbi een weerspiegeling te zijn van “het algemeen belang”. In de praktijk leven hier vaak vragen over. Wij zijn u graag van dienst bij al uw vragen rondom de anbi-status en andere fiscale onderwerpen.

Commerciële en bedrijfsmatige activiteiten

In de praktijk ontstaat er geregeld discussie over de vraag in hoeverre een anbi activiteiten tegen betaling mag uitvoeren. Dergelijke activiteiten worden vaak aangeduid als (semi-)commerciële of bedrijfsmatige activiteiten. De Belastingdienst hing hier een zeer strikt standpunt aan: de inspecteur meende dat instellingen die gangbare tarieven hanteren voor niet-fondsenwervende activiteiten, hun anbi-status moesten inleveren. Dit standpunt belemmerde veel anbi’s in hun werkzaamheden. Wij hebben dit dan ook met succes bestreden en inmiddels heeft de Hoge Raad bevestigd dat het standpunt van de Belastingdienst onjuist is [lees ons artikel hier]. Uiteraard vereist het uitvoeren van commerciële en bedrijfsmatige activiteiten nog wel altijd een fiscale check: staan deze werkzaamheden de anbi-status niet in de weg of leiden zij tot enige belastingheffing?

Juridische dienstverlening

HVK Stevens Legal biedt uw anbi notariële en juridische dienstverlening. Doordat HVK Stevens Belastingadvies en Legal nauw samenwerken, kunnen adviezen direct geïmplementeerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan de oprichting van een stichting en eventuele andere rechtspersonen, of het wijzigen van de statuten van uw anbi. Er wordt ook actief meegedacht over de  inrichting van uw juridische structuur. Tevens kan HVK Stevens Legal uw anbi adviseren over de governance, bestuursbevoegdheden en overige juridische aspecten. Ook voor andere stichtingen (niet-anbi’s) kunnen wij u uiteraard van dienst zijn.

Wat het u oplevert

Als uw instelling als anbi is aangemerkt, zijn verschillende fiscale faciliteiten van toepassing. Zo bestaat voor een schenker in de inkomstenbelasting de mogelijkheid tot aftrek van de (al dan niet periodieke) giften aan de anbi. De vennootschapsbelasting kent eveneens een mogelijkheid voor giftenaftrek. Daarnaast betalen anbi’s geen schenk- en erfbelasting: zonder anbi-status kan deze belasting oplopen tot 40% van de verkrijging. Uitkeringen die iemand ‘ten algemene nutte’ ontvangt van een anbi, zijn eveneens vrijgesteld van schenkbelasting.

Overige fiscale dienstverlening voor anbi’s

Anbi’s kunnen ook te maken krijgen met andere belastingen. Te denken valt aan vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw. Wij begeleiden u daarom ook graag ten aanzien van:

Waarom HVK Stevens

HVK Stevens heeft veel ervaring met deze onderwerpen en richt zich onder meer op de volgende dienstverlening:

  • de anbi-aanvraag en een advies over de voordelen van een anbi-status;
  • een advies over de do’s en dont’s van anbi’s;
  • een beoordeling van het beleidsplan van uw instelling;
  • vooroverleg over een anbi-status met de Belastingdienst;
  • procedures over anbi-beschikkingen;
  • de structurering van commerciële activiteiten bij anbi’s;
  • fondswerving bij particulieren en sponsoring;
  • de kwalificatie SBBI (sociaal belang behartigende instelling) en steunstichting SBBI;
  • de anbi-scan: voldoet uw instelling aan de voorwaarden?

Hoe HVK Stevens u kan helpen

Anbi’s zijn er in allerlei soorten. Wij voorzien u graag van een advies op maat. Tevens kunnen wij een anbi-scan uitvoeren op uw instelling om te beoordelen of uw instelling aan de anbi-voorwaarden voldoet. Dit is belangrijk, vooral nu de anbi-status van een aantal concrete instellingen die werkzaam zijn op levensbeschouwelijk, culturele en welzijnsterrein – in veel gevallen ten onrechte – wordt ingetrokken. Ook anbi’s die activiteiten verrichten tegen betaling liggen geregeld onder vuur. De Belastingdienst controleert anbi’s bovendien vaker dan voorheen.

HVK Stevens - Logo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving