Vastgoed praktijk

Binnen HVK Stevens is er een brede expertise op het gebied van vastgoed vanuit een civiel, notarieel en fiscaalrechtelijk perspectief. Wij werken in multidisciplinaire teams van specialisten, het team staat nationale en internationale partijen bij in alle fasen en juridische/fiscale facetten. Onze specialisten hebben een ruime ervaring met vastgoedtransacties, gebiedsontwikkelingen, opzetten van (internationale) acquisitiestructuren, (project-)financiering, huur- en verhuur transacties.

Acquisitie en herontwikkeling

De specialisten van HVK Stevens assisteren nationale en internationale partijen bij het opstellen, beoordelen en onderhandelen van alle contractsdocumentatie. Het vastgoedteam draagt zorg voor het opstellen van de Letter of intent, het uitvoeren en coördineren van het Due diligence onderzoek, het opstellen en uitonderhandelen van de (aandelen)SPA (Share Purchase Agreement), uitwerken van de zekerheids- en financieringsdocumentatie tot het verzorgen van de closing.

Overdrachts- en omzetbelasting

De overdracht van vastgoed binnen concern/holding dan wel verkoop aan derden gaat in principe gepaard met overdrachts- en/of omzetbelasting. Dagelijks assisteert het vastgoedteam cliënten bij deze belastingen. Zo ook bij transformatie projecten van niet-woning naar woning en vice versa. Ook voor de exploitatie en korte termijn verhuur van uw vastgoed biedt het vastgoedteam van HVK Stevens passende oplossingen.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs

Financiering en zekerheden

Het opstellen en uitonderhandelen van krediet- en leaseovereenkomsten maakt onderdeel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast verzorgen onze notarissen ook het opstellen van zekerheidsdocumentatie zoals pand- en hypotheekrechten, borgtochten en garanties.

Vastgoed en de innovatiebox

Binnen HVK Stevens hebben wij zeer veel ervaring met de innovatiebox welke recht geeft op een korting op de vennootschapsbelasting (7 % i.p.v. 22,5/25%). Deze korting kunt u verkrijgen indien u door innovatieve productontwikkelingen binnen uw eigen onderneming inkomsten geniet, bijvoorbeeld door verdere toepassing van prefab bouwelementen of de ontwikkeling van software voor aansturing van (bouw)processen waarbij vermindering plaatsvindt van vrijkomende stikstof- en PFAS. Deze innovatie wordt beoordeeld binnen uw eigen onderneming, niet of het ergens anders al is toegepast. Wij kunnen u met het innovatiebox team van HVK Stevens ondersteunen bij het indienen van de benodigde WBSO-aanvraag.

Structurering

Nationale en internationale vastgoedinvesteerders kijken naar rendement. Dat rendement wordt onnodig beperkt indien de vastgoedinvestering niet op een fiscaal efficiënte wijze is georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan de heffing van vennootschapsbelasting, dividendbelasting en (vanaf 2020) conditionele bronbelasting op rentebetalingen. Het vastgoedteam van HVK Stevens is in staat om voor elk type vastgoedbelegger (particulier, corporate, individueel of collectief) de optimale fiscale investeringsstructuur te ontwerpen.

Fiscale renteaftrek

Op het moment dat een vastgoedonderneming is gefinancierd met vreemd vermogen, is fiscale renteaftrek van essentieel belang voor het rendement. De wettelijke regelgeving rond fiscale renteaftrek is zeer divers en vereist een degelijke planning van uw ondernemingsfinanciering. HVK Stevens beschikt over een team van fiscaal specialisten met ruime praktische ervaring, dat ook op academisch niveau bijdraagt aan kennisontwikkeling op het gebied van fiscale renteaftrek. Zij maken uw vastgoedonderneming graag wegwijs in deze materie.

Anonimisering

In tijden van steeds meer toegankelijk openbare bronnen is anonimisering van vermogen een actueel thema. Het team aan fiscalisten speelt in op deze ontwikkelingen en heeft veel expertise in huis op welke wijze voorkomen kan worden dat derde (kwaadwillende) partijen eenvoudig inzicht krijgen welke bezittingen van u zijn. Wij structureren dit zowel op de eigendomszijde als aan de financieringszijde.

Verduurzaming en energietransitie

Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorpanden met een minimale vloeroppervlakte van 100m2 een energielabel C te hebben. Vanaf 2050 dienen deze kantoorgebouwen zelfs volledig energieneutraal te zijn. HVK Stevens ondersteunt u graag bij het tijdig registreren, het nemen van energiebesparende maatregelen, en het opteren voor financiële regelingen (EIA, ISDE, SDE+, MIA en VAMIL). Dit om minimaal te voldoen aan energielabel C.

Vastgoed en heffingen

Jaarlijks ontvangt u in het eerste kwartaal uw woz-beschikking, wordt u aangeslagen voor de onroerende zaak- en waterschapsbelasting, de afvalstoffenheffing en betaalt u maandelijks uw energierekening. Wellicht dat u nog voor meer lokale heffingen wordt aangeslagen en ontvangt u een (bouw)legesaanslag voor de aan uw verleende omgevingsvergunning. Hoe dan ook, voorzienbare aanslagen alleen de hoogte lijkt onvoorspelbaar. Het vastgoedteam  van HVK Stevens is expert op het gebied van heffingen en heffingen op milieugrondslag en verlaagt de belastingdruk van deze heffingen graag voor u.