Overleg HVK Stevens

Family Governance

Ruim 70 % van alle ondernemingen in Nederland zijn familiebedrijven. Familiebedrijven zijn verantwoordelijk voor 50 % van de werkgelegenheid in Nederland en realiseren ruim 50 % van het bruto binnenlands product en vormen daarmee de ruggengraat van de samenleving. De toekomst van een familiebedrijf ligt in handen van de volgende generatie en het is, mede voor de economie, van belang dat familiebedrijven in stand worden gehouden. Uit onderzoek blijkt dat niet economische omstandigheden maar het onvoldoende voorbereid zijn van de volgende generatie de meest genoemde reden is voor een falend familiebedrijf. Familiebedrijven die succesvol zijn op de lange termijn hebben goed nagedacht over strategie, beleid en opvolging door de volgende generatie. En daar helpt family governance bij.

Wat is family governance?

Family governance regelt de verhoudingen tussen familieleden onderling en tussen de familie en het bedrijf. Afspraken over bijvoorbeeld strategie, beleid, onderlinge communicatie en de betrokkenheid van de familie bij de onderneming worden vastgelegd. Tevens kan worden nagedacht over wat te doen met het vermogen. Een goede family governance helpt bij de instandhouding van familie, bedrijf en familiekapitaal middels het bespreekbaar maken en het aanbrengen van structuur.

Wanneer moet ik family governance inschakelen?

Het is natuurlijk altijd goed om na te denken over de rol en positie van de familie ten opzichte van het bedrijf. Echter, met name wanneer er meerdere generaties betrokken (zullen) zijn bij het bedrijf, wordt het tijd om na te denken over family governance. Familieleden van verschillende leeftijden, achtergronden en belangen denken mee en werken in de onderneming en zullen dezelfde richting op moeten. Als familieleden niet actief in de organisatie meewerken zijn ze vaak wel aandeelhouder, ook daar moet rekening mee gehouden worden. Gemeenschappelijke beslissingen moeten worden gemaakt. Met een heldere vastlegging van beleid en strategie kunnen onduidelijkheden en conflicten worden voorkomen en wordt een snelle besluitvorming bevorderd.

Voordelen van family governance

De voordelen van family governance zijn divers. Men kan onder meer denken aan:

Wat kan er gereguleerd worden?

Welke richting voor het bedrijf heeft de familie in gedachten? Is het de bedoeling dat het bedrijf op korte termijn wordt verkocht of wordt voortgezet door de familie? Wat is de missie en visie van de familie? Hoe worden alle familieleden geïnformeerd? Zullen familieleden nu en in de toekomst actief betrokken zijn bij de onderneming? Welke eisen worden er gesteld aan de opvolgers, denk hierbij aan opleiding en kwalificaties? Zijn of worden er ook derden toegelaten tot het bestuur? Wat is het plan voor het huidige familievermogen? Wil de familie dat bij elkaar houden of uitkeren of misschien juist een combinatie daarvan, bijvoorbeeld om een studieplan te creëren? En als laatste maar niet de minste, hoe zit het met filantropie?

Allemaal vragen die relevant zijn voor een familiebedrijf en om tot een goede family governance te komen.

In het kort ziet regulering door middel van family governance onder meer op het regelen van het volgende:

 • Formuleren van de visie en missie van de familie en het familiebedrijf
 • Rol van de familie in de onderneming
  • Voortzetting, uittreding, toezicht en opvolging
 • Communicatie tussen familieleden onderling, ten opzichte van het bedrijf alsmede ten opzichte van derden (media, etc.)
 • Geschillenregeling
 • Vermogensplanning (investeringen, dividend, fondsen aan familieleden (studie, aankoop woning), filantropie)

Hoe wordt dit gereguleerd?

Allereerst is het aan te bevelen een familiestatuut op te stellen. Hierin worden de missie, waarden en visie van de familie vermeld, alsook een policy ten aanzien van de relatie van de familie met het bedrijf. De normen en waarden van de familie werken bijvoorbeeld door in de gehele onderneming (het beleid, het aannemen van werknemers/bestuurders) en vermogensplanning (beleggingen, filantropie). Het is dan ook belangrijk om dit goed vast te leggen, zodat e.e.a. niet alleen voor de familie maar tevens voor het bestuur en toezichthouders duidelijk is.

Vervolgens kan worden gekeken naar het aanpassen van documenten welke betrekking hebben op de onderneming zelf. Wil de familie bijvoorbeeld dat het bestuur alleen uit familieleden bestaat? Dan zullen de statuten van de rechtspersoon en eventueel aandeelhoudersovereenkomst en bestuursreglement overeenkomstig ingekleed moeten worden. De documenten waarin family governance kan doorwerken, zijn bijvoorbeeld:

 • De statuten van de betrokken rechtspersonen (NV, BV, CV, stichting, etc.)
 • Administratievoorwaarden (in geval van certificering)
 • Overeenkomsten (aandeelhoudersovereenkomst, certificaathouders-overeenkomst)
 • Reglementen (bestuursreglement, raad van commissarissen-reglement),
 • Beleidsdocumenten (opvolgingsbeleid, beloningsbeleid, investeringsbeleid, dividendbeleid, risk management, mediabeleid)
 • Familiestatuut
 • Testament en huwelijkse voorwaarden

Waarom HVK Stevens?

HVK Stevens begrijpt dat family governance een lastig onderwerp is waar veel emoties mee gepaard gaan. Alleen al het bespreekbaar maken en in overleg te gaan binnen de familie is een delicate kwestie. Met oog voor de familieverhoudingen begeleiden wij u bij de te nemen stappen. Daarbij stellen de specialisten van HVK Stevens een praktische regeling op welke past bij uw familie en familiebedrijf. Met onze notariële en fiscale achtergrond en onze ruime ervaring in nationale en internationale vermogensbescherming, privacy structuren en anonimisering van vermogen, overzien wij de gevolgen van de door de familie gemaakte beslissingen naar de familieleden en het bedrijf. Wij zijn in staat hierop te informeren, anticiperen en indien nodig zijn we in staat om een en ander nader in te richten in de vereiste documenten. Met de gecombineerde disciplines tussen belastingadvies, legal en het inhouse notariaat en onze ervaring is HVK Stevens uniek in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving