Kantoorruimte HVK Stevens

Innovatiebox

De Nederlandse fiscale wetgeving kent diverse faciliteiten ter bevordering van de innovatie. Een belangrijke faciliteit voor de praktijk is de innovatiebox-regeling in de vennootschapsbelasting. De toepassing van deze regeling kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. In de innovatiebox worden voordelen uit innovatie namelijk slechts belast tegen een effectief tarief van (op dit moment) 9% in plaats van het reguliere VPB-tarief (19-25,8%). Een voordeel dat dus kan oplopen tot 16,8%.

Innovatiebox

Voor het toepassen van de innovatiebox moet sprake zijn van voordelen uit een zelfontwikkeld immaterieel activum. Voor de ontwikkelingswerkzaamheden moet een S&O-verklaring (WBSO-verklaring) zijn verstrekt. Voor grote belastingplichtigen geldt daarnaast de eis van een aanvullend toegangsticket. Grote belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die in het boekjaar zelf en de vier voorafgaande boekjaren EUR 37,5 miljoen of meer aan voordelen uit immateriële activa hebben behaald (voordeelcriterium) en/of over diezelfde periode gemeten een totale netto-(groeps-)omzet hebben van EUR 250 miljoen of meer (omzetcriterium). Een aanvullend toegangsticket kan bijvoorbeeld zijn een octrooi of kwekersrecht. Ook programmatuur (software) kwalificeert als een aanvullend ticket. De wet noemt nog een aantal andere aanvullende tickets waarmee toegang kan worden verkregen tot de innovatiebox.

Voor meer informatie over de achtergrond en werking van de innovatiebox-regeling verwijzen wij u naar ons artikel hierover. Klik hier om naar het artikel te gaan.

Waarom HVK Stevens

Het vaststellen van het deel van de winst dat onder het innovatiebox-tarief van 9% valt is in de praktijk vaak een discussiepunt. Deze voordeelbepaling is maatwerk en vereist een individuele benadering. In de praktijk wordt daarom in nagenoeg alle gevallen (vooraf) in overleg getreden met de Belastingdienst om afspraken te maken over de berekeningswijze en de omvang van het innovatiebox-voordeel. Die afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Op die wijze verkrijgt men – vóórdat de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend – zekerheid over de hoogte van het in aanmerking te nemen innovatiebox-voordeel.

HVK Stevens heeft ruime ervaring met innovatieboxtrajecten. Heeft uw onderneming voordelen uit innovatieve activiteiten, neem dan contact met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

HVK Stevens - Logo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving