HVK Stevens advies over crypto

Crypto

Zowel de ontwikkeling als de wetgeving van blockchain / crypto staat nog in zijn kinderschoenen. Dit zorgt voor onzekerheid.

Blockchain

De blockchain technologie heeft in een korte tijd aan populariteit gewonnen, wat leidt tot een vloedgolf aan ontwikkelingen en toepassingen. Met de Bitcoin als alom bekend voorbeeld, is er inmiddels een economie van vele verschillende tokens, NFT’s, decentralized finance ondernemingen (DeFi), decentralized autonomous organisations (DAO), en andere initiatieven gekoppeld aan de blockchain. Deze nieuwe blockchain economie brengt ook nieuwe juridische en fiscale vraagstukken met zich mee. Onze specialisten hebben door hun technische kennis een voorsprong met het oplossen van deze vraagstukken. Daarnaast hebben onze specialisten inmiddels jarenlange ervaringen op dit gebied.

Kwalificatie particulier crypto inkomen

Steeds meer particulieren verdienen inkomsten met crypto’s. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld actief te handelen in cryptovaluta of NFT’s, een meer eenvoudige ‘buy ‘n hold strategie’, door crypto’s te minen/staken, yield farming of door geautomatiseerde handel met een trading bot. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden zijn veelal belast in box 3, maar in sommige gevallen in box 1. Dit is bijvoorbeeld het geval zodra de inkomsten niet speculatief zijn. De conclusie op dit punt kan per inkomstenbron verschillen en daarom dient iedere bron op zichzelf beoordeeld te worden.

Ondernemingen en crypto’s

Ondernemingen kunnen op hun eigen manier tegen vraagstukken aan lopen gerelateerd aan crypto’s. Hieronder treft u enkele voorbeelden hiervan:

 • Vergoeding van werknemers in crypto’s

Steeds meer bedrijven vergoeden hun werknemers bijvoorbeeld in crypto’s. 

 • Uitgifte van tokens

Het uitgeven van aandelen of het aangaan van een lening zijn traditioneel gezien de methoden voor een onderneming om kapitaal te verkrijgen. Sinds het opkomen van de blockchain technologie is hier de uitgifte van tokens (via een Simple Agreement for Future Tokens oftewel SAFT) bij gekomen. Afhankelijk van de kenmerken van de token is een dergelijke uitgifte belast met vennootschapsbelasting en/of btw. Bovendien dient rekening te worden gehouden met toezichtrechtelijke aspecten.

 • NFT-sales

Steeds meer kunstenaars, ondernemers en bedrijven ontwikkelen zogenaamde non-fungible tokens (NFT’s) of maken het mogelijk om NFT’s te verhandelen. NFT’s gaan soms verder dan alleen plaatjes en kunnen meerdere utilities omvatten. Enkele voorbeelden van utilities zijn de toegang tot speciale evenementen, de mogelijkheid tot het ontvangen of kopen van virtuele/fysieke producten, lidmaatschappen of het ontvangen van in-game items. Over de uitgifte van NFT’s is mogelijk Nederlandse btw verschuldigd en in sommige gevallen zelfs buitenlandse btw. Voor de exchanges waar NFT’s kunnen worden verhandeld, zijn er specifieke fiscale aandachtspunten (waaronder voor de btw).

 • Belastingheffing van DAO’s

Een decentralized autonomous organisation (DAO) is een onderneming die opereert op basis van op de blockchain vastgelegde smart contracts. De belastingheffing van een DAO is zeer afhankelijk van de inkleding van deze smart contracts waardoor iedere situatie anders kan zijn.

Waarom HVK Stevens

HVK Stevens heeft uitgebreide expertise ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • De kwalificatie in de inkomstenbelasting van inkomsten gegenereerd met het aanhouden van of handel in cryptocurrencies, trading bots, presales, NFT’s, mining, staking, yield farming, etc. in box 1 of box 3.
 • De vennootschapsbelasting en btw aspecten ten aanzien van het aanhouden en de uitgifte van cryptocurrencies/ tokens / NFT-sales.
 • Het opzetten van een crypto-investeringsstructuren.
 • Belastingheffing van DAO’s.
 • Bedrijfsstructurering van DeFi projecten.
 • Het uitbetalen van werknemers of het uitbetaald krijgen van loon in crypto.
 • Vragenbrieven van de Belastingdienst inzake de aangifte inkomstenbelasting.
HVK Stevens - Logo

Onze Crypto specialisten:

Bekijk onze andere diensten

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving