Legal disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een van de specialisten van HVK Stevens, mocht u vragen hebben over de inhoud van de informatie op deze website. Indien u een besluit neemt of handelt naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie raden wij u ook sterk aan om uw situatie voor te leggen aan één van onze professionals, alvorens u handelt.

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie bijgewerkt houden, kan HVK Stevens niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

HVK Stevens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

HVK Stevens geeft geen enkele garantie met betrekking tot de verstrekte informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door HVK Stevens beheerd, gemaakt en/of onderhouden. HVK Stevens aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de door ons gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag deze website of de inhoud daarvan niet worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt. Dit geldt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, zonder voorafgaande toestemming van HVK Stevens.

Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om uw vragen kenbaar te maken via info@hvkstevens.com.

HVK Stevens Belastingadvies B.V. | HVK Stevens Legal B.V. |
HVK Stevens Consultancy B.V. | HVK Stevens Business Services B.V.
Prins Bernhardplein 200 | 1097 JB Amsterdam
Postbus 94520 | 1090 GM Amsterdam

TEL +31 (0)20 76 30 900
E-MAIL info@hvkstevens.com
WEBSITE www.hvkstevens.com

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving