DISCLAIMER

Dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten, onderworpen aan een wettelijk beroepsgeheim. Indien u dit emailbericht ten onrechte ontvangt verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen, dit emailbericht met bijlagen te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken. HVK Stevens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van email.

This e-mail message is intended exclusively for the addressee or addressees and may contain confidential information which is protected by professional secrecy. If this e-mail was sent to you by mistake, please contact us immediately, destroy this e-mail (together with attachments, if any) and neither use the contents nor disclose the same in any manner to third parties. HVK Stevens accepts no responsibility for damages resulting from the use of email.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs

HVK Stevens Belastingadvies B.V. | HVK Stevens Legal B.V. |
HVK Stevens Consultancy B.V. | HVK Stevens Business Services B.V.
Prins Bernhardplein 200 | 1097 JB Amsterdam
Postbus 94520 | 1090 GM Amsterdam

TEL +31 (0)20 76 30 900
E-MAIL info@hvkstevens.com
WEBSITE www.hvkstevens.com