Innovation box

In the Netherlands, there are several tax incentives for innovative companies. An important incentive is the so-called innovation box in the Dutch Corporate Income Tax Act. The Dutch innovation box regime provides companies with the possibility to be effectively taxed at a reduced rate of 9% (instead of the regular corporate income tax rate of 15%-25% (as per 2022 15%-25,8%)) with respect to income from self-developed intangible assets / intellectual property (IP).

Innovatiebox

Voor het toepassen van de innovatiebox moet sprake zijn van voordelen uit een zelfontwikkeld immaterieel activum. Voor de ontwikkelingswerkzaamheden moet een S&O-verklaring (WBSO-verklaring) zijn verstrekt. Voor grote belastingplichtigen geldt daarnaast de eis van een aanvullend toegangsticket. Grote belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die in het boekjaar zelf en de vier voorafgaande boekjaren EUR 37,5 miljoen of meer innovatievoordelen hebben behaald (voordeelcriterium) en/of over diezelfde periode gemeten een totale netto-(groeps-)omzet hebben van EUR 250 miljoen of meer (omzetcriterium). Een aanvullend toegangsticket kan bijvoorbeeld zijn een octrooi of kwekersrecht. Ook programmatuur (software) kwalificeert als een aanvullend ticket. De wet noemt nog een aantal andere aanvullende tickets waarmee toegang kan worden verkregen tot de innovatiebox.

Voor meer informatie over de achtergrond en werking van de innovatiebox-regeling verwijzen wij u naar ons artikel hierover. Klik hier om naar het artikel te gaan.

Waarom HVK Stevens

Het vaststellen van het deel van de winst dat onder het innovatiebox-tarief van 9% valt is in de praktijk vaak een discussiepunt. Deze voordeelbepaling is maatwerk en vereist een individuele benadering. In de praktijk wordt daarom in nagenoeg alle gevallen (vooraf) in overleg getreden met de Belastingdienst om afspraken te maken over de berekeningswijze en de omvang van het innovatiebox-voordeel. Die afspraken worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Op die wijze verkrijgt men – vóórdat de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend – zekerheid over de hoogte van het in aanmerking te nemen innovatiebox-voordeel.

HVK Stevens heeft ruime ervaring met innovatieboxtrajecten. Heeft uw onderneming voordelen uit innovatieve activiteiten, neem dan contact met onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

HVK Stevens - Logo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens professionals have legal, tax and financial knowledge and experience

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Directions

Rotterdam

HVK Stevens Rotterdam
Westerkade 7D
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 32 25 200
info@hvkstevens.com
Directions

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Directions

Curacao

HVK Stevens
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad
info@lagunfs.com
Directions

LONDEN

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Directions