03/12/2020

1 januari 2021 : beëindiging tijdelijke verlaging Duitse btw-tarief

Belangrijk voor: ondernemers die facturen met Duitse btw sturen of ontvangen.

Als onderdeel van het “Konjunkturpaket” heeft Duitsland in de periode 1 juli – 31 december 2020 de btw-tarieven verlaagd. In deze periode is het algemene btw-tarief verlaagd van 19% naar 16% en het verlaagde btw-tarief van 7% naar 5%. Vanaf 1 januari 2021 gelden weer de reguliere btw-tarieven van 19% en 7%.

Voor de vaststelling of uw bedrijf nog het tijdelijke verlaagde btw-tarief kan toepassen, is als uitgangspunt de datum van de prestatie leidend en niet de factuurdatum.

De aanpassing van de btw-tarieven is ook belangrijk voor ondernemers die facturen met Duitse btw ontvangen. Vermeldt de factuur een onjuist btw-bedrag, dan is het Duitse btw-bedrag niet (volledig) aftrekbaar.

Er gelden speciale btw-regels voor de vaststelling welk btw-tarief van toepassing is ingeval van bijvoorbeeld vooruit/aanbetalingen, doorlopende prestaties, vouchers, statiegeld, jaarbonussen.

Het Bundesministerie van Financiën licht in een brief de gevolgen van de btw-wijziging per 1 januari 2021 nader toe. Hieruit kan worden afgeleid dat bij vooruitbetalingen het tijdelijke verlaagde btw-tarief nog van toepassing als de betrokken factuur en de betrokken betaling zijn ontvangen in de periode 1 juli 2020 – 31 december 2020. Is het duidelijk dat de prestatie na 31 december 2020 wordt verricht, dan mag het btw-tarief van 19% of 7% worden gehanteerd.

Is de factuur uitgereikt op 31 december 2020 (of eerder), maar betaald vanaf 1 januari 2021, dan geldt in ieder geval het btw-tarief van 19% of 7%. Ook als de factuur voor de vooruit- of aanbetaling nog het tijdelijke verlaagde btw-tarief vermeldt.

De volledige inhoud van de brief van het Bundesministerie van Financiën is te raadplegen via de volgende link.

ACTIEPUNTEN

Aanpassing ERP en boekhoudsysteem

De gevolgen van de beëindiging van het tijdelijk verlaagde btw-tarief moeten in kaart worden gebracht en worden geïmplementeerd in het ERP-boekhoudsysteem. De factuur-layout en de tax-codes moeten worden aangepast, waarbij ook rekening moet worden gehouden met retouren, ruilen, vooruitbetalingen, etc.

Afhankelijk van de systeem-infrastructuur, moeten ook andere systemen worden aangepast. Bijvoorbeeld E-commerce en PIM (Product Information Management).

Review inkomende facturen met Duitse btw
Ontvangt uw bedrijf facturen met Duitse btw? Dan is het belangrijk om na te gaan of de factuur het juiste btw-tarief vermeldt. Is dat niet het geval, dan is de Duitse btw niet (volledig) aftrekbaar.

Optimalisatie

Als uw onderneming retailprijzen hanteert (inclusief btw), dan adviseren wij om na te gaan hoe uw onderneming nog optimaal gebruik kan maken van het tijdelijk verlaagde btw-tarief.

Heeft uw onderneming geen (volledig) recht op aftrek van inkoop-btw? dan adviseren om na te gaan hoe uw bedrijf nog gebruik kan maken van het tijdelijk verlaagde btw-tarief bij de inkoop van prestaties waarop Duitse btw drukt.

Ondersteuning

Het team van HVK Stevens ondersteunt uw onderneming graag bij de uitvoering en implementatie. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting te ontvangen, aarzelt u dan niet om contact te nemen met één van onze specialisten of uw eigen contactpersoon binnen HVK Stevens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving