30/11/2023

Btw-aandachtspunten voor u als directeur-grootaandeelhouder (“DGA”)

Vaak wordt gedacht dat een DGA niet te maken krijgt met btw, omdat een DGA in beginsel niet kwalificeert als btw-ondernemer. Er zijn echter wel degelijk btw-aandachtspunten die voor u als DGA van belang kunnen zijn. In deze nieuwsbrief zetten wij deze aandachtspunten op een rij en geven wij een toelichting.

 

1. De DGA

Om te beginnen geldt dat een DGA in beginsel geen btw-ondernemer is voor de werkzaamheden die in loondienst voor de eigen vennootschap worden verricht. Hierdoor kunt u als DGA de btw op kosten die direct aan u in rekening worden gebracht niet in aftrek brengen.

Het kan voorkomen dat een DGA aanvullend vergoedingen van zijn of haar vennootschap of een derde ontvangt, voor andere dan de hiervoor bedoelde werkzaamheden. Het is dan mogelijk dat u als DGA in privé btw-ondernemer wordt.

Dit kan bijvoorbeeld doordat u in privé gehouden vastgoed duurzaam verhuurd. Denk aan een vakantiewoning of een kantoor aan de eigen vennootschap. In algemene zin zal op basis van de feiten moeten worden beoordeeld of in een dergelijke situatie voor u als DGA in privé sprake is van btw-ondernemerschap.

 

2. De persoonlijke vennootschap

Naast de btw-positie van u als DGA is uiteraard ook de btw-positie van uw persoonlijke holdingvennootschap (de “PH“) van belang. Hierbij zien wij in de praktijk een aantal aandachtspunten die vaak worden vergeten. Hierna gaan wij kort op deze punten in.

Aan- en verkoopkosten deelneming 
Ten eerste is van belang om in de gaten te houden dat de btw op kosten die worden gemaakt met betrekking tot het aan- of verkopen van een deelneming niet in alle gevallen zomaar aftrekbaar is.

De beoordeling of deze btw aftrekbaar is, is vaak afhankelijk van de vraag of na de aankoop of voor de verkoop op basis van een managementovereenkomst managementdiensten worden of werden verricht aan de aan of verkochte deelneming. Op basis van een dergelijke overeenkomst kan het houden of verkopen van de aandelen namelijk worden aangemerkt als economische activiteit, waardoor er een mogelijkheid bestaat op aftrek van btw.

Lening(en)
Wanneer de PH een rentedragende lening verstrekt aan bijvoorbeeld u als DGA of een derde, kan dit tot een btw-aftrekbeperking van de btw op de zogenoemde algemene kosten op het niveau van de PH leiden.

Het verstrekken van een rentedragende lening wordt voor de btw namelijk gezien als een btw-vrijgestelde prestatie. De totaal ontvangen rente wordt aangemerkt als de vrijgestelde vergoeding voor deze prestatie.

Uitdeling(en)
In de situatie dat vanuit de PH een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een auto) wordt onttrokken naar privé, moet mogelijk een (fictieve) levering in aanmerking worden genomen voor de btw. De PH moet over de vergoeding voor de levering btw berekenen en afdragen. Deze btw is bij u als DGA in beginsel niet aftrekbaar.

Vastgoed
Wanneer uw PH vastgoed bezit en verhuurd dan is deze verhuur over het algemeen vrijgesteld van btw en de btw op kosten daarmee niet aftrekbaar.

Mocht de PH het vastgoed echter verhuren voor een korte periode “short-stay” of aan een andere ondernemer die 90% of meer aftrekrecht heeft, dan kan de verhuur mogelijk btw-belast zijn en is de btw op de kosten wel aftrekbaar. Dit kan voordelig zijn als u aanzienlijke kosten met btw heeft gemaakt voor bijvoorbeeld een verbouwing van het verhuurde vastgoed.

Let op dat pas sprake is van btw-belaste “short-stay” verhuur als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is dat de verhuurperiode in beginsel maximaal 6 maanden mag bedragen en het vastgoed gemeubileerd moet worden verhuurd. Bovendien is van belang dat een juiste overeenkomst aan de verhuur ten grondslag ligt.

Correctie btw-aftrek – BUA
Als uw PH uitsluitend btw-belaste prestaties verricht, bestaat in beginsel 100% recht op aftrek van btw op (zakelijke) kosten. Echter, op basis van het Besluit Uitsluiting Aftrek (“BUA“) moet aan het eind van elk jaar worden bepaald of bepaalde in aftrek gebrachte btw die ziet op gebruik door werknemers of zakelijke relaties moet worden gecorrigeerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar onze BUA-handleiding.

Nu u als DGA in beginsel ook kwalificeert als “werknemer” van de PH krijgt u mogelijk ook te maken met de regels rondom het BUA. In dit kader dient beoordeeld te worden of u als DGA door de PH in het lopende jaar voor meer dan EUR 227 (ex btw) bent bevoordeeld. Als dit het geval is dient de PH de btw op de kosten van deze bevoordelingen te corrigeren.

 

3. Tot slot

Het btw-team van HVK Stevens is graag bereid om samen met u te beoordelen of voorgaande aandachtspunten betrekking hebben op u en of daarbij nog optimalisatiemogelijkheden bestaan.

 

Klik hier om het nieuwsbericht als pdf te downloaden.

Gerelateerde Nieuwsberichten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving