20/01/2022

Btw-aspecten van fondswervende activiteiten door goededoelenorganisaties

Onlangs heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over de btw-aspecten van fondswervende activiteiten door goededoelenorganisaties (hierna: “organisaties“). De uitspraak ziet onder meer op het btw-ondernemerschap en de verschuldigdheid van btw over de opbrengst van bijzondere evenementen en sponsoring.

In deze nieuwsbrief zetten wij de meest relevante aandachtspunten uit de uitspraak voor u op een rij.

Btw-ondernemerschap

Een organisatie die een bijzonder evenement, zoals een gala of een veiling organiseert, met als doel daaruit financiële middelen te verkrijgen, is mogelijk een btw-ondernemer. Van btw-ondernemerschap is onder meer sprake als de organisatie op dat bijzondere evenement goederen en diensten aanbiedt, die aanwezigen tegen een bepaalde betaling kunnen kopen. In dat geval verricht de organisatie namelijk een economische activiteit, met als gevolg dat zij een btw-ondernemer is.

Het goede doel waar de uitspraak over ging had een veiling georganiseerd. Volgens de inspecteur had zij btw moeten berekenen over de verkopen die waren gedaan bij de veiling. Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen kreeg de inspecteur gelijk, zodat het goede doel alsnog btw moest betalen. Het is dus van belang om hier bij veilingen en dergelijke goed op te letten.

Btw over bij de veiling verkregen opbrengsten

Een tweede aandachtspunt is voor welk deel van de opbrengsten de organisatie btw is verschuldigd. De btw-wetgeving kent namelijk een bepaling waardoor onder voorwaarden geen btw is verschuldigd voor het giftelement dat in de opbrengst zit begrepen. Hiervoor gelden aan paar specifieke voorwaarden die we als volgt samenvatten:

  • aan de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement is bestemd voor een specifiek goed doel.
  • de afnemer wordt er op gewezen dat hij als gift een extra bedrag op de normale prijs van het goed of de dienst betaalt. De hoogte van de gift moet bepaalbaar zijn voor de afnemer; en
  • de opbrengst wordt volledig aangewend voor het goede doel.

Voorheen moest voorafgaand aan het evenement schriftelijk akkoord worden verkregen van de Belastingdienst dat de goedkeuring van toepassing was. Dit is nu niet meer nodig, wat betekent dat het des te belangrijker is om goed na te gaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Daarmee wordt voorkomen dat voor de gehele opbrengst btw verschuldigd wordt. Aan de eerste voorwaarde is in ieder geval voldaan als de gift wordt afgedragen aan een ANBI.

Sponsoring

Tot slot is van belang dat mogelijk btw moet worden afgedragen over sponsorinkomsten. Als een organisatie een tegenprestatie levert in ruil voor het ontvangen sponsorgeld, is sprake van een btw-belaste vergoeding. Te denken valt dan uit het in ruil voor sponsorgeld geven van naamsbekendheid of het aanbieden van de mogelijkheid om artikelen op de website van de organisatie te plaatsen. Of sprake is van een tegenprestatie, kan onder meer blijken uit tussen de organisatie en de sponsor gesloten overeenkomsten.

Het is van belang om de afspraken in een dergelijke overeenkomst zorgvuldig vast te leggen, om btw verassingen achteraf te voorkomen. Het goede doel kreeg ook op dit punt ongelijk, omdat er contractueel sprake was van dienstverlening jegens de sponsor; de naheffingsaanslag btw was daarom volgens de rechtbank terecht.

Het kan, afhankelijk van de situatie, ook juist voordelig zijn om btw te berekenen bij de sponsoring. Vooral als de sponsor de btw in aftrek kan brengen zou gedacht kunnen worden aan een btw-belaste (reclame) dienst. Ook dat moet dan op de juiste wijze worden vastgelegd en uitgevoerd.

Tot slot

In deze nieuwsbrief hebben wij de btw-aspecten van fondswervende activiteiten door goededoelen-organisaties besproken. Daaruit blijkt dat al snel toe wordt gekomen aan btw-ondernemerschap. Bovendien dient bij de organisatie van bijzondere evenementen en bij sponsoring goed te worden beoordeeld hoe een onnodig hoge btw-last kan worden voorkomen. Daarnaast spelen vaak ook bijzondere btw-regelingen een rol, zoals de margeregeling, het lage btw-tarief of bijvoorbeeld de reisbureauregeling.

In diverse gevallen kunnen deze activiteiten bovendien leiden tot heffing van vennootschaps-belasting; ook de juiste verwerking van de resultaten van dergelijke activiteiten in de ANBI-verantwoording verdient aandacht. Daar gaan we in deze nieuwsbrief echter niet verder op in. Onze specialisten van HVK Stevens adviseren u graag over de fiscale risico’s dan wel over de mogelijkheden om btw terug te vragen.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving