BTW
07/05/2021 HVK Stevens

Commissarissen en toezichthouders zijn (toch) geen btw-ondernemer

Belangrijk voor: commissarissen, leden van de Raad van Toezicht en leden van bepaalde commissies

Inleiding

Op 6 mei 2021 is het Besluit “Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies” gepubliceerd. Dit Besluit bepaalt dat een lid van de Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT) geen btwondernemer is. Hetzelfde geldt voor leden van bepaalde commissies en daarmee vergelijkbare, niet in loondienst zijnde personen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vermelden wij welke werkzaamheden door welke personen onder het Besluit vallen. Hierna duiden wij de RvC- en RvT-leden aan als “toezichthouder”.

Aantal functies niet belangrijk

Voor de bepaling of een toezichthouder een btw-ondernemer is, is niet van belang hoeveel functies de toezichthouder vervult. Dit Besluit is gunstig voor bedrijven die de btw op de vergoeding van een commissaris of toezichthouder niet (volledig) in aftrek kunnen brengen.

Ingangsdatum

Toezichthouders kunnen met terugwerkende kracht tot 13 juni 2019 een beroep doen op het Besluit. Is in het verleden btw in rekening gebracht over de vergoeding en is die btw eventueel door de afnemer in aftrek gebracht? Dan is een aanpassing niet nodig. Deze goedkeuring geldt tot en met 6 mei 2021.

Achtergrond

Tot 1 januari 2013 was goedgekeurd dat bij het vervullen van maximaal 4 commissariaten, een commissaris geen btw-ondernemer was. Na die datum beschouwde de Belastingdienst een toezichthouder altijd als btw-ondernemer. Als gevolg daarvan waren toezichthouders over hun vergoeding 21% btw verschuldigd aan de Belastingdienst. Daar stond tegenover dat de btw op de gemaakte kosten voor het vervullen van de functie aftrekbaar was. Onder voorwaarden kon een toezichthouder een beroep doen op de kleine ondernemersregeling, zodat geen btw verschuldigd was. Uit rechtspraak kon worden afgeleid dat de visie van de Belastingdienst onjuist was. Met het Besluit van 6 mei 2021 wordt duidelijk dat een toezichthouder geen btw-ondernemer is.

Gevolgen

  1. Heeft de commissaris of toezichthouder in het verleden geen btw gefactureerd over de ontvangen vergoeding? Dan verandert er niets. Het verleden hoeft niet te worden gecorrigeerd.
  2. Heeft de commissaris of toezichthouder wel btw gefactureerd? Vanaf 7 mei 2021 mag geen factuur (met btw) meer worden gestuurd. Als het bedrijf de btw die vóór 7 mei is gefactureerd niet (volledig) in aftrek kon brengen, adviseren wij om na te gaan of de btw voor het verleden gecorrigeerd kan worden.
  3. Heeft u als commissaris of toezichthouder btw in aftrek gebracht voor bijvoorbeeld de aanschaf van (on)roerende zaken? Onder voorwaarden vinden wij dat u deze btw vanwege het einde van het btw-ondernemerschap niet hoeft te corrigeren. Wij adviseren om dit nader te laten beoordelen.
  4. Let op dat het Besluit mogelijk ook gevolgen kan hebben als door een commissaris of toezichthouder gebruik wordt gemaakt van een management-BV of personal holding.

Nu de gevolgen van het Besluit afhankelijk zijn van de specifieke situatie van een commissaris of toezichthouder, adviseren wij om de exacte gevolgen per situatie te inventariseren.

Om dit nieuwsbericht in PDF te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: