28/12/2022

DAC 8 – Verplichte gegevens uitwisseling voor cryptobezittingen

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepubliceerd. Volgens dit voorstel worden aanbieders van cryptoactivadiensten verplicht om cryptobezittingen van hun gebruikers te delen met Europese belastingdiensten.

DAC 8

Mits geïmplementeerd wordt DAC 8 de zevende herziening van de Europese richtlijn inzake verplichte uitwisseling van gegevens. Als gevolg van deze richtlijn worden rapporteringsplichtige entiteiten verplicht om informatie over belastingplichtigen te delen met belastingdiensten in de EU. Deze informatie wordt vervolgens ook gedeeld met andere Europese belastingdiensten. Ter illustratie, als gevolg van DAC 2 zijn financiële instellingen binnen de EU verplicht informatie uit te wisselen met betrekking tot rekeninghouders. Met de opkomst van cryptoactiva en elektronisch geld wordt met DAC 8 beoogd de reikwijdte van de huidige richtlijn te moderniseren.

Reikwijdte

Ingevolge DAC 8 zullen aanbieders van ‘cryptoactivadiensten’, zoals exchanges, verplicht zijn know-your-client-procedures uit te voeren op EU-cliënten, ongeacht of de aanbieders zelf in Europees rechtsgebied zijn gevestigd. In het voorstel worden EU-cliënten omschreven als personen of entiteiten die gebruik maken van platformen die cryptoactivadiensten aanbieden. Voorts moeten aanbieders van cryptoactivadiensten ingevolge DAC 8 informatie over binnenlandse en grensoverschrijdende transacties van te rapporteren cryptoactiva uitwisselen met de bevoegde belastingautoriteiten.

Vervolgstappen

De Commissie heeft voorgesteld om de richtlijn vanaf 1 januari 2026 inwerking te laten treden. Op 8 december 2022 is een openbare consultatie gestart van 8 weken, waarbij belanghebbenden feedback kunnen geven op het voorstel.

Klik hier om dit bericht in pdf-bestand te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving