21/04/2021

DAC7: nieuwe regels voor informatie-uitwisseling door digitale verkoopplatforms

Vanaf 2023 moeten digitale verkoopplatforms omzetcijfers van aangesloten verkopers gaan verstrekken aan de Belastingdienst. Wat houden deze regels in en welke ondernemers krijgen hiermee te maken?

De Europese Commissie heeft vorig jaar nieuwe regels gepubliceerd ter bevordering van eerlijke(re) en eenvoudige(re) belastingheffing. Onderdeel van deze regels is de uitbreiding van de administratieve samenwerkingsrichtlijn 2011/16/EU, in het Engels Directive on Administrative Cooperation (DAC). Nu dit de zesde keer is dat voornoemde richtlijn wordt uitgebreid, wordt deze uitbreiding ook wel aangeduid als DAC7.

Op basis van DAC7 worden digitale verkoopplatforms verplicht om (fiscale) informatie uit te wisselen met (belasting)autoriteiten over de verkopers of dienstverrichters op hun platform.

De verplichting tot uitwisseling van informatie geldt alleen voor verkoopplatforms die hun platform ter beschikking stellen met de bedoeling om verkopers te verbinden met potentiële kopers.  Een verkoopplatform kan daarbij iedere vorm van software zijn, een website, een app of andere applicatie die verkopers in staat stelt relevante activiteiten tegen een bepaalde vergoeding aan te bieden aan kopers. Relevante activiteiten waar het dan om kan gaan zijn de verhuur van onroerende zaken, verrichting van persoonlijke diensten, verkoop van goederen, verhuur van vervoermiddelen/voertuigen en/of beleggingsdiensten.

Verder gelden de regels voor zowel verkoopplatforms die binnen als buiten de EU zijn gevestigd. Voor onder de regels vallende verkoopplatforms die buiten de EU zijn gevestigd, geldt dat zij zich in een EU-lidstaat moeten registreren om aan deze regels te voldoen. Wel hebben de regels uitsluitend betrekking op de uitwisseling van informatie over verkopers/dienstverrichters die in de EU zijn gevestigd.

Wat zijn de gevolgen van DAC7

DAC7 introduceert een verplichting voor verkoopplatforms om:

  1. middels een due-diligence procedure de identiteit te verifiëren en controleren van verkopers en dienstverrichters;
  2. bepaalde (financiële) informatie te verzamelen over de verkopers en dienstverrichters die worden behaald via het verkoopplatform; en
  3. om de voorgaande informatie te rapporteren aan de bevoegde (belasting)autoriteit van de EU-lidstaat waar het verkoopplatform is geregistreerd.

De informatie die een verkoopplatform middels een due-diligence procedure moet verifiëren en controleren heeft voornamelijk betrekking op NAW-gegevens (naam, adres, etc), fiscale identificatienummers en btw-registratienummers.

Daarnaast moet ook (financiële) informatie over verkopers en/of dienstverrichters worden verzameld. Deze (financiële) informatie bestaat uit een overzicht van de inkomsten die een verkoper met de relevante activiteiten op het platform behaalt en uit een overzicht van de commissies en vergoedingen die het platform aan de verkopers en/of dienstverrichters berekent.

De voorgaande due-diligence en (financiële) informatie dient dan te worden gerapporteerd aan de bevoegde (belasting)autoriteit van de EU-lidstaat waar het verkoopplatform is geregistreerd. De EU-lidstaat die de informatie ontvangt dient deze vervolgens uit te wisselen met de EU-lidstaat waarin de verkoper en/of dienstverrichter is gevestigd.

Invoering DAC7

Op 22 maart jl. heeft de Europese Commissie de DAC7-regels aangenomen. Op basis waarvan EU-lidstaten verplicht zijn om de DAC7-regels uiterlijk per 31 december 2022 in te voeren. Het eerste jaar waarover verkoopplatforms dan informatie moeten gaan uitwisselen over de verkopers en/of dienstverrichters is het jaar 2023. Hierbij moet de informatie over het eerste jaar uiterlijk op 31 januari 2024 zijn uitgewisseld.

Voorbereiding op DAC7

Op basis van het voorgaande is het voor ondernemers dus van belang om te beoordelen of aan de kwalificatie als verkoopplatform wordt voldaan en zo ja om dan:

  • in kaart te brengen over welke verkopers en/of dienstverrichters en transacties informatie uitgewisseld moet gaan worden;
  • te beoordelen welke informatie nu al beschikbaar is en op basis daarvan een overzicht te maken welke informatie nog verzameld moet worden;
  • het aanpassen van interne systemen zodat de informatie die moet worden verzameld en uitgewisseld kan worden gevalideerd en bijgehouden.

Ook ondernemers die niet als verkoopplatform kwalificeren kunnen te maken krijgen met DAC7. Verkoopplatforms via welke goederen worden verkocht of diensten worden verricht kunnen namelijk om aanvullende informatie of documentatie gaan vragen.

Daarnaast is het voor ondernemers van belang om zich te realiseren dat de omzetten die worden behaald op een verkoopplatform vanaf 2023 gedeeld zullen worden met de bevoegde (belasting)autoriteit. Het is daarom voor een verkoper en/of dienstverrichter die gebruikmaakt van een verkoopplatform van belang na te gaan of alle omzet welke wordt behaald correct wordt aangegeven. Dit laatste ook met het oog op de nieuwe fiscale e-commerce wetgeving die per 1 juli 2021 van kracht wordt.

Dit artikel is geschreven door Joris van Wamelen en op 21 april 2021 gepubliceerd op de website van Emerce.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving