HVK Stevens kantoor
05/10/2022

DAC7 – Per 1 januari 2023 meldingsplicht digitale platforms m.b.t. gegevens verkopers

Met ingang van 1 januari 2023 zijn “digitale” verkoopplatforms op basis van DAC7 gehouden om bepaalde inlichtingen (bijv. omzetcijfers) over aangesloten verkopers te rapporteren aan de Belastingdienst. Met deze meldingsplicht wordt beoogd te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie.

Hierna beantwoorden wij de vijf belangrijkste vragen over de nieuwe meldingsplicht onder DAC7.

1. Voor welke platforms geldt DAC7?

Een platform is gedefinieerd als iedere vorm van software, waaronder een website, app of anderszins, die verkopers/aanbieders samenbrengt met kopers, om tegen een bepaalde vergoeding activiteiten te verrichten. Te denken valt hierbij onder meer aan platforms waarop onroerend goed of vervoersmiddelen worden verhuurd, goederen worden verkocht of persoonlijke diensten worden aangeboden.

2. Wat moet een platform doen?

Onder DAC7 zijn platforms gehouden om:

  • zich te registeren in één EU-lidstaat en daar te rapporteren;
  • due-diligence-procedures uit te voeren op bestaande en nieuwe verkopers; en
  • jaarlijks te rapporteren over de verkopers en hun inkomsten op het platform.

3. Welke digitale platformen vallen niet onder DAC7?

Digitale platforms die slechts advertenties plaatsen, betalingen verwerken of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen niet onder DAC7 en hebben geen meldingsplicht.

4. Welke gevolgen heeft DAC7 voor verkopers?

Verkopers die gebruikmaken van een digitaal platform kunnen om aanvullende informatie en gegevens worden gevraagd door het platform. Bovendien moeten verkopers zelf controleren of de door de platform gerapporteerde gegevens  juist zijn.

5. Wanneer gaat de meldingsplicht in?

Vanaf 1 januari 2023 moeten digitale platforms gegevens en informatie over hun verkopers gaan bijhouden en in een administratie verwerken. De gegevens over 2023 dienen in beginsel uiterlijk op 31 januari  2024 te zijn gerapporteerd aan de Belastingdienst.

Tot slot

Wij adviseren digitale platforms en andere marktplaatsen om te inventariseren welke gegevens benodigd zijn en een administratie in te richten om de gegevens per 1 januari 2023 bij te kunnen houden.

Tevens dient te worden beoordeeld of ook over bestaande verkopers nog aanvullende gegevens verzameld moeten worden.

Mochten naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen zijn ontstaan, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving