Kansspelen advies bij HVK Stevens
17/10/2022

DAC7 – Rapportageverplichtingen en online kansspelen

Per 1 januari 2023 gelden er nieuwe fiscale rapportageverplichtingen voor bepaalde online platformen. Deze verplichtingen gelden mogelijk ook voor aanbieders van online kansspelen. Omdat het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot substantiële sancties, adviseren wij om tijdig de positie van uw bedrijf te inventariseren.

Inleiding

De omvang van de activiteiten die (grensoverschrijdend) via online platformen wordt verricht, groeit aanzienlijk. Dit geldt ook voor de activiteiten die bijvoorbeeld via iGaming-platformen worden aangeboden.  Voor lokale Belastingdiensten is er een risico dat zij geen goed zicht hebben op de omzet die de gebruikers van dergelijke platformen genereren, met het risico dat deze omzet fiscaal onbelast blijft.

Om de grensoverschrijdende transparantie te vergroten en oneerlijke concurrentie te bestrijden, heeft de Raad van de Europese Unie op 22 maart 2021 Richtlijn 2021/514 (hierna: “DAC7“) aangenomen. DAC7 ziet op fiscale administratieve samenwerking tussen EU-lidstaten en legt verplichtingen op aan bepaalde platformexploitanten.

Deze verplichtingen treden al op 1 januari 2023 in werking in Nederland en hebben mogelijk ook gevolgen voor aanbieders van online kansspelen. Het niet (tijdig) voldoen aan de verplichten kan leiden tot substantiële sancties, zoals een boete tot EUR 900.000 of strafvervolging.

Wat houdt de DAC7 verplichting in?

Omdat platformexploitanten daartoe beter in staat zijn dan de lokale Belastingdiensten, moeten zij gegevens en inlichtingen verzamelen, verifiëren en rapporten over “Verkopers” die zijn aangesloten op het platform en “Persoonlijke diensten” verrichten. Deze gegevens moeten worden gerapporteerd aan de Belastingdienst in de lidstaat waarin het platform is gevestigd.

Het gaat hierbij o.a. over bedrijfs- en financiële gegevens van de “Verkopers”. De verplichting om gegevens te verzamelen vangt al aan op 1 januari 2023 voor zover de organisatie van online kansspelen onder DAC7 valt.

Hierna lichten wij toe dat het organiseren van online kansspelen mogelijk onder DAC7 valt.

DAC7 voor online kansspelen

Een online kansspelaanbieder valt onder DAC7 als aan de volgende begrippen is voldaan:

1) Platform

2) Verkoper

3) Persoonlijke dienst

 

  1. Platform

De regelgeving definieert een platform als volgt “elke software, met inbegrip van een website of onderdeel daarvan en toepassingen waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk is voor gebruikers en waardoor verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere gebruikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct of indirect, ten behoeve van dergelijke gebruikers”.

Een iGaming platform of website voor het aanbieden van online kansspelen kan een dergelijk platform  vormen. Via deze platformen worden spelaanbieders (in)direct verbonden met spelers.

Om een platform in de zin van de regelgeving te zijn, is het niet nodig dat de spelaanbieder het spel direct aanbiedt aan de speler. Het is voldoende dat een aanbieder het spel inkoopt en vervolgens op eigen naam aan de speler ter beschikking stelt. Om een platform te zijn is het  voldoende dat de spelaanbieder via bijvoorbeeld het iGaming platform, in staat wordt gesteld om verbonden te zijn met de speler.

  1. Verkoper

Een “Verkoper” is een gebruiker (persoon/ vennootschap) die op het platform is geregistreerd en een “Persoonlijke dienst” verricht. Er is niet slechts sprake van een “Verkoper” als hij een account maakt op een platform, maar ook als hij een contractuele relatie aangaat met de platformexploitant. Dit is in de regel het geval bij spelaanbieders.

  1. Persoonlijke dienst

Een persoonlijke dienst is een tijdgebonden of taakgerichte activiteit die door een of meer natuurlijke personen wordt uitgevoerd, hetzij zelfstandig, hetzij namens een entiteit, en die wordt verricht op verzoek van een gebruiker, na facilitering door een platform.

Met name live casino spelen worden door natuurlijke personen uitgevoerd. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft om verduidelijking gevraagd van het begrip “Persoonlijke dienst”.

Vervolgstappen

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor bepaalde platformen de verplichting om bepaalde gegevens van “Verkopers” te bewaren, te verifiëren en te rapporteren. De betrokken begrippen lijken ruim uitgelegd te moeten worden. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan tot substantiële boetes leiden.

DAC7 kan ook gevolgen hebben voor aanbieders van online kansspelen.

Het Gambling team van HVK Stevens is graag bereid om met u te inventariseren welke kansspelen mogelijk onder de DAC7 rapportageverplichtingen gaan vallen. Eventueel kan het achterwege laten van de verplichting vooraf met de Belastingdienst worden afgestemd.

Indien wenselijk, kunnen wij u ook assisteren bij de implementatie van de DAC7 verplichtingen.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving