02/04/2020

Een goed doel schenkt aan een bedrijf: mag dat?

De COVID-19 epidemie leidt ertoe dat goede doelen, zoals de Bill Gates Foundation, aan bedrijven gaan schenken. Dat is niet zo uitzonderlijk als het op het eerste gezicht lijkt: het komt al vaker voor dat goede doelen aan bedrijven schenken. Dat doen zij uiteraard niet zomaar, maar om hiermee een filantropisch doel te bereiken. De Belastingdienst is er nog wel eens huiverig voor om dit vanuit ANBI-optiek toe te staan. Het standpunt van de Belastingdienst is dat betalingen aan vennootschappen in beginsel worden verricht met het oog op commerciële- of aandeelhoudersbelangen en derhalve niet gericht zijn op het algemeen belang. Hierbij wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de uiteindelijke bestemming van de gelden. Indien het bedrijf de ontvangen gelden besteed voor het algemeen nut en dit algemeen nut in lijn ligt met de doelstelling van de ANBI kan de donatie worden aangemerkt als te zijn geschied in het algemeen belang en dus een doelbesteding zijn. HVK Stevens is derhalve van mening dat een ANBI gebruik mag maken van bedrijven om goed te doen voor mens en maatschappij. Het maken van afspraken en het inbouwen van goede waarborgen is dan wel aan te raden om ervoor zorg te dragen dat de gelden niet commercieel, maar primair voor een algemeen belang worden gebruikt. Wij sluiten ons aan bij de opmerking van prof. Hemels in haar opinie in het Financieel Dagblad van 26 maart 2020:

“Als maar duidelijk is dat het bevoordelen van het bedrijf louter een middel is om het goede doel te bereiken, en geen doel op zich.”

 

Voor meer informatie over onze ANBI praktijk verwijzen wij u graag verder naar deze pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving