Overleg HVK Stevens
05/12/2022

Gebruikelijk loonregeling wijzigingen per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 vinden er met betrekking tot de gebruikelijk loonregeling enkele wijzigingen plaats. Deze aanpassingen betekenen dat directeuren/(groot)aandeelhouders (DGA’s) voor 2023 het gebruikelijk loon opnieuw moeten vaststellen.

Inleiding

Op dit moment is het zo dat, wanneer een belastingplichtige een belang van 5% of meer heeft in een lichaam waarvoor eveneens werkzaamheden worden verricht, er een salaris in aanmerking genomen dient te worden van het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschap; of
  • EUR 48.000 (2022)

Uitzondering hierop is als aannemelijk gemaakt kan worden dat het hoogste bedrag, hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dan wordt het loon vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, met een minimum van EUR 48.000 (2022), of indien het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan dat bedrag op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Aanpassing 2023 – afschaffing doelmatigheidsmarge

Per 1 januari 2023 wordt de doelmatigheidsmarge van 75% afgeschaft. Hierdoor wordt het in aanmerking te nemen salaris onder de eerste bullet verhoogd naar 100%.

Gevolgen?

Het afschaffen van de doelmatigheidsmarge zal in veel gevallen betekenen dat het gebruikelijk loon vanaf 1 januari 2023 met 33% verhoogt moet worden.

Omdat het gebruikelijk loon kosten vormen voor de vennootschap, kan dit ten laste van de winst worden gebracht.

Als er een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst is gesloten over de hoogte van het gebruikelijk loon, waarbij het in aanmerking te nemen loon 75% bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan blijft die afspraak in stand maar dient de belanghebbende 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking te nemen.

Tot slot

Wij achten het mogelijk dat indien uit een data-analyse blijkt dat het salaris van een DGA in 2023 niet afwijkt van het salaris in 2022, de Belastingdienst hierover vragenbrieven zal sturen. Daarom is het belangrijk om het gebruikelijk loon voor 2023 opnieuw te bepalen met inachtneming van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge.

Wilt u advies over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Wij helpen u graag verder.

 Klik hier om de nieuwsbrief in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving