17/10/2019

HVK Stevens maakt afspraak met Belastingdienst over komst PureTerra Water Technology Impact Growth Fund

Het PureTerra Water Technology Impact Growth Fund heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de vestiging van het hoofdkantoor van het fonds in Nederland. PureTerra wordt daarmee het eerste investeringsfonds in Europa dat investeert in disruptieve watertechnologieën in de eerste groeifase.

Aanvankelijk opgezet vanuit Shanghai als investeringstak van de Chinese 98 Sparks groep, neemt het fonds met het vestigen van het hoofdkantoor in Nederland een belangrijke vervolgstap in zijn ontwikkeling. Als Europees beleggingsfonds verwacht het fonds een betere toegang tot kapitaalmarkten en bovendien efficiënter fondsmanagement vanwege het feit dat haar portfoliobedrijven zich met name in Europa en de Verenigde Staten bevinden. Daarnaast hoopt het fonds optimaal gebruik te kunnen maken van Nederland als centrum van waterkennis.

De afspraken met de Nederlandse Belastingdienst zijn gemaakt in de vorm van een internationale tax ruling. Het is de eerste ruling die de Nederlandse Belastingdienst afsluit met een dergelijk investeringsfonds sinds aanpassing van de rulingpraktijk voor multinationals met ingang van 1 juli dit jaar. Onder de spelregels van de vernieuwde rulingpraktijk verleent de Belastingdienst onder andere geen zekerheid vooraf meer over de fiscale behandeling van brievenbusvennootschappen maar komen voor zekerheid vooraf alleen partijen in aanmerking die in Nederland voldoende operationele activiteiten ontplooien en daarmee zogenaamde ‘economische nexus’ met Nederland hebben.

Het sluiten van de ruling met PureTerra onderstreept dat de Nederlandse regering het bieden van zekerheid vooraf over fiscale behandeling als kernelement van een goed ondernemingsklimaat blijft beschouwen.

Oprichter van de 98 Sparks groep Nic Pannekeet vanuit Shanghai: “Als general partner van PureTerra zijn wij verheugd over het totstandkomen van de tax ruling met de Nederlandse Belastingdienst. Wij zien uit naar de vestiging in Nederland, de doorgroei van het fonds en de vergrote bijdrage die wij daarmee kunnen leveren aan het oplossen van het snelgroeiende mondiale waterprobleem.” PureTerra verwacht nog dit jaar een nieuwe financieringsronde aan te kondigen.

PureTerra werd in het overleg met de Belastingdienst bijgestaan door HVK Stevens. Namens HVK Stevens waren Frank van Nus en Peter Josten betrokken.

Een samenvatting van de ruling is te raadplegen op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl), waar de samenvatting is gepubliceerd als Advance tax ruling 20191015 ATR 000002.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving