Koos van Arkel

CONSULTANT TO THE FIRM


+31 (0) 6 13 85 95 70
k.vanarkel@hvkstevens.com
Bekijken op LinkedIn

Mijn fiscale carrière is gestart als Rijksaccountant bij de belastingdienst. Hierna ben ik overgestapt naar Coopers & Lybrand, één van de voorlopers van PwC. Binnen PwC heb ik mij gespecialiseerd in corporate income tax compliance. Als director heb ik heeft 15 jaar leidinggegeven aan de internationale aangifte praktijk van PwC in Amsterdam.

Daarna heb ik enkele jaren aan de aangiftepraktijk van PwC in Utrecht gewerkt. Vanuit die functie heb ik contacten onderhouden met het onderwijsveld. Ik maakte hier deel uit van de beroepenveldcommissie van de Hogeschool van Amsterdam (HES) en verzorgde met regelmaat een aantal colleges op het gebied van tax compliance en tax accounting.
Op dit moment ben ik verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan de Faculteit Economie & Bedrijfskunde voor de werkcolleges vennootschapsbelasting en het begeleiden van scripties en werk ik als consultant to the firm bij HVK Stevens.

SPECIALISATIES

  • Vennootschapsbelasting
  • Boekenonderzoeken
  • In beraad met de Belastingdienst inzake VpB aangelegenheden

OPLEIDING

  • Master Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1982
  • Master Fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1989
  • Tax accounting, TCF, Nyenrode, 2008

Maak ook kennis met onze andere collega’s:

Alle medewerkers