M&A

Het M&A team van HVK Stevens adviseert u op het gebied van fusies en overnames, financiële (her-)structurering en bedrijfsfinanciering. Ons team biedt de expertise en professionaliteit zoals bij grote kantoren maar hebben hierbij een persoonlijke aanpak. De complexiteit van M&A transacties vergt  een grote mate van vertrouwen, daarom vinden wij een persoonlijke relatie met onze cliënten zeer belangrijk.

M&A bij HVK Stevens

Het aan- of verkopen van een (deel van) uw bedrijf, het aangaan van een fusie of joint venture, het uitvoeren van een beursgang of het ophalen van grote investeringen; de specialisten van het Mergers and Acquisitions team van HVK Stevens kunnen u overal bij adviseren. De geïntegreerde aanpak van HVK Stevens zorgt ervoor dat in een vroeg stadium zoveel mogelijk fiscale-, juridische- en financieringsaspecten in kaart worden gebracht.
Fusies en overnames zijn vaak zeer complex. Dergelijke transacties vinden dus ook niet zomaar plaats en er zijn vaak verschillende strategische en commerciële beslissingen nodig. Daarnaast is er vaak sprake van de nodige emoties. HVK Stevens weet wat er bij u als cliënt speelt en is in staat hier vakkundig mee om te gaan. Onze specialisten kunnen adviseren in alle fases van de transacties, van begin tot eind.

Wat kan HVK Stevens voor u betekenen?

HVK Stevens assisteert Nederlandse en internationale familiebedrijven, corporates , private equity en venture capital partijen bij onder andere fusies, overnames, kapitaalmarkttransacties en financieringsvraagstukken. Denk aan het opstellen of reviewen van benodigde documentatie zoals koopovereenkomsten, investeringsmemoranda en compliance documentatie, het (vooraf) communiceren met belastingautoriteiten over de fiscale gevolgen van een transactie, of het bepalen van een aan- of verkoopstrategie. Daarnaast assisteren onze specialisten ook bij het beantwoorden van vraagstukken omtrent waarderingen of financieringen, het inrichten van het risicomanagement, het vinden van en onderhandelen met de juiste wederpartijen en het daadwerkelijk closen van de transactie.

De specialisten van HVK Stevens hebben ruime ervaring met bovengenoemde activiteiten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

hvk-stevens-logomarklichtgrijs