06/04/2023

NFT’s en btw – publicatie Working Paper – Behandeling van transacties met NFT’s

Inleiding

Op 21 maart 2023 heeft het btw-comité van de Europese Commissie een zogenoemd Working Paper gepubliceerd. Hier gaat het comité in op de btw-behandeling van verschillende transacties met Non-Fungible Tokens (“NFT’s”).

De uitleg van het btw-comité is niet bindend, maar schept wel meer duidelijkheid omtrent de kwalificatie van verschillende handelingen rondom NFT’s voor de btw.

Het comité concludeert dat handelingen met betrekking tot NFT’s van geval tot geval moeten worden beoordeeld, om de juiste gevolgen voor de btw vast te kunnen stellen.

Een goed of een dienst?

De algemene visie is dat een NFT voor de btw als een elektronische dienst kwalificeert. Dit gaat echter niet op voor iedere NFT. Om dit te verduidelijken, vergelijkt het comité NFT’s met:

  • eigendomstitels;
  • vouchers;
  • combinatieverkopen; en
  • elektronische diensten.
Eigendomstitel

Als een NFT vergelijkbaar is met een eigendomstitel, en dus met een bewijs van eigendom van een onderliggend activum (bijvoorbeeld van een pand), volgt de verkoop van de NFT mogelijk de btw-behandeling van het onderliggende activum.

Voucher

NFT’s die ingewisseld kunnen worden voor een bepaald product of een bepaalde dienst kunnen onder voorwaarden mogelijk worden vergeleken met een voucher. De btw-behandeling daarvan is afhankelijk van de voorwaarden waaronder de NFT kan worden ingewisseld. Hierbij kan ook worden gedacht aan NFT gift cards.

Combinatieverkoop

Bij de verkoop van een NFT kan ook sprake zijn van een combinatieverkoop (of “bundled sale“). In dat geval dient te worden beoordeeld of de NFT zelf of het onderliggende product de hoofdprestatie vormt. Indien de NFT en de onderliggende prestatie samen als één levering worden beschouwd, kan de verkoop mogelijk als een elektronische dienst worden aangemerkt.

Elektronische dienst

NFT’s kunnen onder voorwaarden worden aangemerkt als een elektronische dienst, omdat zij via een digitaal netwerk worden geleverd en grotendeels zijn geautomatiseerd. Dit is het geval als de NFT aan de houder daarvan de toegang tot, en een bepaald recht op een digitaal activum verschaft.

Als een NFT kwalificeert als elektronische dienst, is voor de bepaling in welk land btw verschuldigd is de vestigings-/woonplaats van de koper relevant. De verkoop van een NFT aan een buitenlandse koper kan btw-verschuldigdheid in dat betreffende land opleveren.

Minting, handelen en gratis verkregen NFT’s

In het Working Paper gaat het btw-comité dieper in op de mogelijke btw-behandeling van het minten en verhandelen van NFT’s en van gratis verkregen NFT’s (bijvoorbeeld bij zogenaamde play-to-earn games).

Bij het proces van minting geeft het comité aan dat het moeilijk, maar niet onmogelijk, is om het bestaan van een rechtsbetrekking tussen partijen te onderkennen, een vereiste om tot een btw-belaste activiteit te komen. Datzelfde geldt voor het verhandelen van NFT’s, omdat partijen vaak in anonimiteit handelen. Ook bij een gratis verkregen NFT ontbreekt vaak de vereiste rechtsbetrekking. Dit alles betekent echter niet dat nooit sprake is van een btw-belaste activiteit.

Tot slot geeft het comité aan dat het eenmalig verhandelen van een NFT niet direct betekent dat de verkoper btw verschuldigd is over een verkoop. Dit is anders als die verkoper voor iedere wederverkoop royalty’s ontvangt.

Tot slot

Het Working Paper geeft geen duidelijke btw-behandeling van verschillende activiteiten rondom NFT’s. Wel geeft het enkele handvatten om de juiste btw-gevolgen van een activiteit vast te kunnen stellen. Al met al blijkt dat iedere NFT-activiteit op zichzelf moet worden beoordeeld. Onze specialisten helpen u graag bij deze beoordeling.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving