15/03/2021

Nieuwe btw-regels e-commerce

Nieuwe btw-regels e-commerce: actiepunten voor ondernemers

Op 1 juli 2021 treden de nieuwe e-commerce btw-regels in werking voor cross border leveringen aan particulieren. Wat verandert er voor bedrijven en ondernemers?

De regelgeving tot 1 juli 2021 is als volgt: als een ondernemer vanuit Nederland goederen levert aan een particulier in een ander EU-land en daarbij zorgdraagt voor de aflevering van dat goed, is deze levering op basis van de huidige regels in beginsel belast met Nederlandse (21% of 9%) btw.

Omzetdrempel

Dit is anders als een ondernemer in een kalenderjaar een bepaalde omzetdrempel voor leveringen naar particulieren in een ander EU-land heeft overschreden. Wanneer deze drempel is overschreden dient het btw-tarief van dat EU-land in rekening te worden gebracht. In België is deze drempel bijvoorbeeld € 35.000. Dus als een Nederlandse ondernemer in het lopende of voorgaande kalenderjaar voor in totaal meer dan € 35.000 heeft geleverd aan particulieren in België, zijn de leveringen vanaf dat moment niet meer belast met Nederlandse btw, maar met Belgische btw. Let op dat deze drempel per EU-land verschillend is.

Het overschrijden van de drempel heeft verder als gevolg dat in het andere EU-land een btw-nummer moet worden aangevraagd en periodiek een btw-aangifte moet worden ingediend.

Controle naleving huidige regelgeving

Momenteel is het dus belangrijk om bij te houden of voor een bepaald EU-land de omzetdrempel wordt overschreden en zo ja, om dan in dat EU-land een btw-nummer aan te vragen en het lokale btw-tarief in rekening te brengen.

Naheffing

De Belgische Belastingdienst doet op dit moment steeds meer onderzoek naar Nederlandse e-commerce bedrijven die in België goederen verkopen en bezorgen aan particulieren. Als blijkt dat de drempel is overschreden en niet het Belgische btw-tarief is berekend, zal de Belgische Belastingdienst de verschuldigde btw naheffen, inclusief een boete van 20% en rente van meer dan 9%.

Vanwege onder andere de onderzoeken van de Belgische Belastingdienst is het goed om na te gaan of de voorgaande regels tot 1 juli 2021 goed zijn/worden uitgevoerd en of verbeteringen nodig zijn.

Nieuwe e-commerce btw-regels per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de omzetdrempel per specifiek EU-land. Dit betekent dat de e-commerceleveringen aan particulieren in andere EU-landen vanaf dat moment altijd belast zijn met het btw-tarief van het EU-land van aankomst van de goederen. Ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 leveren naar andere EU-landen, kunnen met Nederlandse btw blijven factureren.

Gebruik OSS-regeling

Als vereenvoudiging bieden de nieuwe btw-regels de mogelijkheid om de verschuldigde btw uit andere EU-landen te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst zal vervolgens de verschuldigde btw doorbetalen aan de betrokken EU-landen. Hiervoor moet een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde One-Stop-Shop-regeling (OSS). Het blijft echter ook mogelijk om de btw uit het andere EU-land te betalen via een lokale btw-registratie.

Als een ondernemer btw-aangifte doet via de OSS-regeling heeft dat als bijkomend voordeel dat niet langer hoeft te worden voldaan aan de factuurvereisten van het EU-land waar de goederen worden afgeleverd maar volstaan kan worden met toepassing van de Nederlandse factuurvereisten.

Let verder op dat via de OSS-regeling geen buitenlandse btw kan worden teruggevraagd. Deze btw moet worden teruggevraagd via een apart teruggaafverzoek, dat ingediend kan worden via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst.

Actuele status invoering regelgeving

Als gevolg van uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst was nog onduidelijk of Nederland de nieuwe btw-regels wel per 1 juli 2021 kon invoeren.

Op 19 januari jl. is duidelijk geworden dat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 geïmplementeerd kunnen worden. Dit wel middels het gebruik van een zogenaamd “noodspoor”. Dit noodspoor brengt wel een aantal risico’s met zich mee, namelijk fouten bij de verwerking van gegevens, langere doorlooptijden voor aanmeldingen in het systeem en onvolledige uitwisseling van informatie met andere EU-landen. Belangrijk is dan ook om per 1 juli 2021 goed te controleren of alle gegevens juist worden aangegeven en verwerkt.

Ook is op dit moment nog niet duidelijk per wanneer een ondernemer zich aan kan melden voor de OSS-regeling.

Actiepunten

Hoewel de invoering van de nieuwe btw-regels nog enkele maanden duurt, doen ondernemers er verstandig aan om nu al actie te ondernemen. Dit onder andere middels de volgende actiepunten:

  • breng in kaart naar welke EU-landen goederen worden geleverd aan particulieren en welke btw-tarieven daar van toepassing zijn;
  • maak aanpassingen in ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie en facturering). Zorg bijvoorbeeld zorg dat in een webshop altijd de juiste prijs inclusief btw wordt getoond op basis van de locatie of ingevoerde adresgegevens van de afnemer;
  • indien gewenst en wanneer mogelijk zorg voor een tijdige aanmelding voor de OSS-regeling; en
  • blijf de ontwikkelingen rondom de nieuwe regels de komende maanden op de voet volgen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Dit artikel is geschreven door Joris van Wamelen en is op 15 maart gepubliceerd op de website van Emerce. Klik hier om naar het bericht op de website van Emerce te navigeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving