11/01/2021

Nieuwe ingrijpende btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerceleveringen

Op 1 juli 2021 treden nieuwe btw-regels in werking voor grensoverschrijdende leveringen naar andere EU-landen. Hoewel dit nog enkele maanden duurt, doen webwinkeliers er verstandig aan om nu al actie te ondernemen. 

Als je bedrijf vanuit Nederland goederen levert aan particulieren en zorgdraagt voor de aflevering in een ander EU-land, zijn de leveringen op basis van de huidige regels in beginsel belast met Nederlandse (21% of 9%) btw.

Drempelbedrag

Dit is anders als je bedrijf in een kalenderjaar een bepaalde omzetdrempel heeft overschreden voor leveringen naar het andere EU-land. Duitsland kent bijvoorbeeld een drempel van € 100.000, terwijl België een drempel kent van slechts € 35.000. Dit houdt in dat als je bedrijf in het lopende of voorgaande kalenderjaar voor meer dan € 35.000 heeft afgeleverd in België, de leveringen vanaf dat moment niet meer belast zijn met Nederlandse btw, maar met Belgische btw.

Dit heeft tot gevolg dat je bedrijf een Belgisch btw-nummer moet aanvragen en periodiek btw-aangiften moet indienen bij de Belgische Belastingdienst. Voor bijvoorbeeld accijnsgoederen of leveringen met installatie gelden deze drempelbedragen overigens niet.

Onderzoek door de Belgische Belastingdienst

Vanwege het bovenstaande doet de Belgische Belastingdienst op dit moment steeds meer onderzoek naar Nederlandse e-commercebedrijven die in België bezorgen, bijvoorbeeld via Bol.com. Als blijkt dat de drempel is overschreden, zal de Belgische Belastingdienst de verschuldigde btw naheffen, inclusief een boete van 20% en rente van meer dan 9%.

Vanwege de onderzoeken van de Belgische Belastingdienst adviseren wij om vrijwillig te verbeteren als je bedrijf geen Belgische btw heeft betaald, maar in enig jaar wel de drempel van € 35.000 heeft overschreden. Onder voorwaarden kan de Belgische btw bij een vrijwillige verbetering alsnog zonder boete en rente worden betaald. De btw die je bedrijf onterecht aan de Nederlandse Belastingdienst heeft betaald, kan dan worden teruggevraagd.

Nieuwe regels per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de drempel. Dit betekent dat dat de e-commerceleveringen aan particulieren vanaf dat moment altijd belast zijn met de btw van het land van aankomst. Ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 leveren naar het buitenland, kunnen met Nederlandse btw blijven factureren.

Gebruik OSS-regeling

De nieuwe regels bieden de mogelijkheid om de buitenlandse btw te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst, die het bedrag dan doorbetaalt aan de Belastingdienst van het betrokken land. Hiervoor moet een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde OSS-regeling. Het blijft mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie.

Geen buitenlandse btw in aftrek brengen via de OSS-regeling

Je bedrijf kan in de aparte aangifte die via de OSS-regeling wordt ingediend geen buitenlandse btw-terugvragen. Deze btw moet je terugvragen via een apart teruggaafverzoek, dat ingediend kan worden via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst.

Factuurvereisten

Als je bedrijf gebruikmaakt van de OSS-regeling, heeft dat als bijkomend voordeel dat je geen facturen meer hoeft te sturen die voldoen aan de factuurvereisten van het land waar wordt afgeleverd.

Afwijkende btw-regels

Voor bepaalde leveringen gelden afwijkende regels, zoals voor de levering van margegoederen,  leveringen met installatie en leveringen aan ondernemers. Administratief is de uitwerking ook anders als je bedrijf beschikt over een buitenlands magazijn.

Actiepunten

Gelet op de nieuwe btw-regels per 1 juli 2021 adviseren wij om nu al de gevolgen voor je bedrijf in kaart te brengen en de actiepunten vast te stellen. Je bedrijf moet bijvoorbeeld rekening houden met het toepasselijke btw-tarief in het land van aankomst en zich tijdig aanmelden voor het OSS-systeem.

 

Dit artikel is geschreven door Tim Kok en is op 11 januari 2020 gepubliceerd op de website van thuiswinkel.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving