16/08/2023

Ontwikkelingen werken met zelfstandigen

De modelovereenkomst vrije vervanging is vanaf 1 januari 2024 niet langer bruikbaar. Daarnaast wordt het toezicht op de arbeidsrelaties geïntensiveerd.

 

Inleiding

De positie van ZZP’ers en de onzekerheid die er heerst over het evenwicht tussen werken op basis van een overeenkomst van opdracht en het werken met een arbeidsovereenkomst blijft voorlopig bestaan. Er is nog geen nieuwe wet- en regelgeving, maar de praktijk staat niet stil. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de meest recente ontwikkelingen.


Modelovereenkomst vrije vervanging ingetrokken

De eerder goedgekeurde modelovereenkomst op basis van vrije vervanging wordt door de Belastingdienst per 1 januari 2024 ingetrokken naar aanleiding van het Deliveroo-arrest. In het Deliveroo-arrest is namelijk geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Heel belangrijk nieuws voor alle opdrachtgevers die met dit type modelovereenkomst werken. Omdat we nu al weten dat de Belastingdienst per 1 januari 2024 tot intrekking over gaat, heeft u tot dat moment de tijd voor een herbeoordeling.

Wat moet u doen voor 1 januari 2024:

  • Stel vast of u deze modelovereenkomst gebruikt.
  • Neem contact op met ons om een nieuwe fiscale beoordeling van de desbetreffende arbeidsrelatie te maken.
  • Pas waar nodig uw processen en/of beleid aan.

 

Update DBA

Vorig jaar is aangekondigd dat uiterlijk per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium zal vervallen. Tot deze tijd worden er geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opgelegd, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid. Wel kan de Belastingdienst aanwijzingen geven, bij het niet binnen een redelijke termijn opvolgen van de aanwijzingen kan ook corrigerend worden opgetreden.

Onlangs heeft de Belastingdienst het ‘handhavingsplan arbeidsrelaties’ gepubliceerd. Hieruit volgt dat op de korte termijn de handhaving verstrekt en verbeterd wordt. De focus binnen de handhaving op arbeidsrelaties blijft in eerste instantie gericht op de loonheffingen in relatie tot opdrachtgevers en wordt gaandeweg verbreed, ook richting opdrachtnemers (en daarmee de omzetbelasting en inkomstenbelasting). Concreet betekent dit onder meer dat er meer boekenonderzoeken en bedrijfsbezoeken door de Belastingdienst gedaan worden of dat de DBA in de individuele klantgesprekken een gespreksonderwerp zal zijn. Mocht bij u een dergelijk onderzoek of bedrijfsbezoek worden aangekondigd, dan geven wij u graag tips en adviezen hoe met dergelijke onderzoeken of bezoeken om te gaan.

Omdat het toezicht geïntensiveerd wordt, blijft het van belang om aandacht te hebben voor de afspraken die met ZZP’ers worden gemaakt. Ook na de inhuur van een ZZP’er blijft het van belang om periodiek te monitoren of de werkzaamheden volgens de schriftelijke afspraken worden gewerkt én dit in de eigen administratie vast te leggen. Wij denken graag mee over de wijze waarop dit gedaan wordt en of de juiste overeenkomst wordt gebruikt.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving