HVK Stevens kantoor
04/11/2022

Praktische aandachtspunten bij de aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’ is recent door de Tweede Kamer aangenomen en zal na behandeling door de Eerste Kamer naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 in werking treden. HVK Stevens wijst u graag op de praktische aandachtspunten bij dit wetsvoorstel.

Huidige regeling

Wanneer een werknemer een aandelenoptierecht in zijn werkgever (inhoudingsplichtige) of daarmee verbonden lichaam krijgt (personeelsopties), is nog niet direct sprake van belastingheffing. Onder de huidige wetgeving worden dergelijke aandelenopties in de belastingheffing betrokken wanneer de opties worden omgezet in aandelen (ook wel ‘uitoefenen’ genoemd). De aandelen kunnen of mogen in dat geval nog niet altijd worden verkocht. Hierdoor is het mogelijk dat werknemers niet in alle gevallen over (voldoende) liquide middelen beschikken om de verschuldigde belasting te voldoen.

Vooral voor start- en scaleups kan dit een probleem zijn. Zij beschikken vaak niet over voldoende financiële middelen om hun personeel een concurrerend salaris aan te bieden. Om toch personeel aan te trekken en te behouden gebruiken zij veelal personeelsopties als beloningsinstrument.

Gevolgen wetsvoorstel

Om het voor werkgevers (iets) aantrekkelijker te maken om personeelsopties als beloningsinstrument in te zetten is voorgesteld een wijziging in de fiscale regeling aan te brengen. Het heffingsmoment zal als gevolg hiervan in beginsel worden verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen ‘verhandelbaar’ worden. Hiervan is sprake op het eerste moment waarop de werknemer de mogelijkheid heeft de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen te vervreemden. Het idee is dat de verkregen aandelen in dat geval kunnen worden vervreemd om de verschuldigde belasting te voldoen.

De werknemer kan er echter ook voor kiezen om voor het heffingsmoment, in overeenstemming met de huidige regeling, aan te sluiten bij het moment van uitoefening van het aandelenoptierecht.

Praktische aandachtspunten

Bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 zal de regeling niet alleen gelden voor personeelsopties die na die datum worden uitgereikt, maar ook voor alle reeds in bezit zijnde optierechten. Voor werknemers die op dit moment personeelsopties in bezit hebben is het dus van belang om er rekening mee te houden dat zij een keuze aan hun werkgever kenbaar moeten maken, en wel uiterlijk op het moment van het uitoefenen van de personeelsopties. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Voor werkgevers is het belangrijk hun werknemers hier actief over te informeren. Daarnaast rust op de werkgever de verplichting om de keuze van elke werknemer te bewaren bij de loonadministratie.

Wanneer de keuze niet, niet tijdig of op onjuiste wijze kenbaar wordt gemaakt, zal het heffingsmoment automatisch liggen op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden.

Voor een werknemer kan het een fiscaal voordeel opleveren om ervoor te kiezen voor de belastingheffing aan te sluiten bij het moment van uitoefening. De belasting zal namelijk verschuldigd zijn over de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Indien de verwachting is dat de aandelen naar verloop van tijd in waarde zullen stijgen en er voldoende liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting af te dragen, is het aan te raden om het heffingsmoment aan te laten sluiten bij het moment van uitoefening.

Conclusie

De mogelijkheid om voor de belastingheffing aan te sluiten bij het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om personeelsopties uit te reiken. De vraag is echter of de versoepeling ver genoeg gaat. Het zal immers niet altijd wenselijk, voordelig of praktisch mogelijk zijn om aandelen ook onmiddellijk te vervreemden zodra dat is toegestaan. Mogelijkheden bestaan om personeelsparticipaties zo vorm te geven dat een gedwongen aandelenverkoop om belasting te betalen niet noodzakelijk is en bovendien een gunstiger belastingtarief wordt bereikt. De specialisten van HVK Stevens zijn graag bereid om met u te kijken naar de mogelijkheden.

Klik hier om dit bericht in pdf-bestand te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving