11/03/2021

Ruime bewijslast voor btw-aftrek bij handel in cryptovaluta

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat prejudiciële vragen van de rechtbank over de aftrek van voorbelasting bij activiteiten met betrekking tot bitcoins, zich niet lenen voor beantwoording.

In de genoemde zaak gaat het om een ondernemer die mining-activiteiten verricht en daarvoor computerrekenkracht ter beschikking stelt. Bij het minen van bitcoins wordt geprobeerd een blok binnen een bitcoin-blockchain te realiseren. Voor het minen van de bitcoins heeft de ondernemer computer- en koelapparatuur aangeschaft en betaalt hij de hiervoor benodigde elektriciteit. De btw die op deze kosten ziet brengt hij grotendeels in aftrek. Volgens de Belastingdienst is aftrek echter niet mogelijk.

In beginsel kan alleen de btw die ziet op btw-belaste prestaties in aftrek worden gebracht. Het minen van bitcoins is een btw-vrijgestelde prestatie, waardoor btw-aftrek in beginsel niet mogelijk is. Voor zover de afnemers van deze vrijgestelde handelingen echter buiten de Europese Unie (EU) gevestigd zijn, bestaat echter toch recht op aftrek.

De ondernemer moet aannemelijk maken in hoeverre zijn afnemers buiten de EU zijn gevestigd. In de betrokken casus stelt de inspecteur in de betrokken casus dat de ondernemer het recht op aftrek onvoldoende heeft bewezen. De ondernemer stelt dat het voor haar redelijkerwijs niet mogelijk is om hiervoor concreet bewijs te leveren en is daarom van algemene statistische gegevens uitgegaan. Deze gegevens stellen dat 98 procent van de handel in bitcoins buiten de EU plaatsvindt, waardoor belanghebbende 98 procent van de in rekening gebrachte btw in aftrek zou kunnen brengen.

Omdat de rechtbank van mening is dat een bewijsprobleem ontstaat, stelt zij de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad:

  1. Mag de bepaling dat aftrek van voorbelasting mogelijk is indien de afnemers buiten de EU zijn gevestigd zo ruim worden opgevat dat, in geval van ernstige en reële bewijsnood, met een vermoeden of met algemene statistische gegevens kan worden onderbouwd dat de ontvanger van een dienst buiten de EU is gevestigd?; en
  2. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord: mogen algemene statistische gegevens over de handel in bitcoins worden aangewend ter onderbouwing van de plaats van vestiging van de afnemers van mining-activiteiten, terwijl de handel in bitcoins niet hetzelfde is als mining-activiteiten die door eiseres worden verricht?

De Hoge Raad is van mening dat de in de eerste vraag bedoelde bepaling niet belangrijk is, omdat deze bepaling geen bewijsregels omvat.

Omdat Europese bepalingen geen bewijsregels bevatten, is het volgens de Hoge Raad aan de lidstaat zelf om bewijsregels vast te stellen. In de Nederlandse regels zijn echter eveneens geen bewijsregels opgenomen om vast te stellen of de afnemers buiten de EU gevestigd zijn. Volgens de Hoge Raad kan een ondernemer daarom alles als bewijsmiddel aandragen wat aan hem ter beschikking staat.

Bij cryptohandel kan niet eenduidig worden vastgesteld of de koper buiten de EU woont. Echter, wij zien mogelijkheden om toch op een praktische manier aannemelijk te maken welk percentage buiten de EU woont, zodat u de btw voor dat percentage in aftrek kan brengen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving