Tax compliance bij HVK Stevens
03/10/2022

Toepassing verlaagd btw-tarief op sportlessen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “het HvJ“) heeft onlangs de toepassing van het verlaagde btw-tarief (9%) op het gelegenheid geven tot sportbeoefening verduidelijkt.

Het HvJ geeft aan dat diensten die niet hoofdzakelijk zien op het ter beschikking stellen van sportaccommodaties, niet onder het verlaagde btw-tarief kunnen vallen. In deze nieuwsbrief gaan wij kort in op de verduidelijking van het HvJ met betrekking tot de toepassing van het 9% btw-tarief op sportlessen.

Toepassing verlaagde btw-tarief

Onder voorwaarden geldt dat ondernemers het verlaagde btw-tarief kunnen toepassen als zij gelegenheid geven tot sportbeoefening. Daarvoor is vereist dat de ondernemer toegang geeft tot een sportaccommodatie.

Uitspraak

Het HvJ gaat in op de situatie waarin een fitnesscentrum gelegenheid geeft tot individueel gebruik van de sporttoestellen, maar ook begeleiding aanbiedt aan haar klanten. De vraag was of het fitnesscentrum het verlaagde tarief ook op de begeleiding mocht toepassen.

Het HvJ geeft aan dat het verlaagde btw-tarief alleen mag worden toegepast in situaties waarbij het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie (zoals een fitnesscentrum) centraal staat. Begeleiding of sportlessen kunnen alleen onder het verlaagde btw-tarief vallen als die diensten bijkomend zijn en dus als het ware opgaan in de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie.

Op het enkel aanbieden van sportlessen zonder dat daarbij een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld, kan het 9% btw-tarief niet worden toegepast.

Een voorbeeld is een tennisleraar die tennislessen aanbiedt op een tennisbaan, waarbij de tennissers voor de toegang tot de tennisbanen reeds contributie hebben betaald aan de tennisvereniging. In dat geval mag de tennisleraar het 9% btw-tarief niet toepassen op de tennislessen.

Tot slot

Indien een ondernemer sportlessen geeft waarbij een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld, kan veelal het verlaagde btw-tarief worden toegepast. In het geval dat er geen verband is tussen de sportlessen en de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie, is het reguliere btw-tarief (21%) van toepassing.

Is het voor u onduidelijk welk btw-tarief u moet toepassen op uw sportlessen? De specialisten van HVK Stevens zijn graag bereid om met u te beoordelen of u het verlaagde btw-tarief kunt toepassen.

Klik hier om deze nieuwsbrief in pdf te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving