13/10/2020

UBO verplichting voor ANBI’s

Vanaf 8 juli 2020 is het voor stichtingen (en dus ook voor veel ANBI’s) verplicht om een uitkeringenregister bij te houden. Daarnaast geldt vanaf 27 september 2020 de UBO verplichting ook voor goede doelen.

Registratie begunstigden

Op 8 juli jl. is het uitkeringenregister in werking getreden. Het uitkeringenregister verplicht stichtingen alle gedane uitkeringen van 25% of minder van “het voor uitkering beschikbare bedrag” bij te houden in een centraal (intern) register. Het gaat hierbij zowel om uitkeringen aan natuurlijk personen als aan rechtspersonen die dus 25% of minder zijn van wat de stichting überhaupt kan  uitkeren. De informatie die beschikbaar moet zijn in het register bestaat uit de naam en het adres van de begunstigde alsmede de hoogte en de datum van de uitkering.

Naast de daadwerkelijke uitkeringen is het ook mogelijk dat Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) giften in natura verstrekken. Te denken valt aan dekens voor daklozen. Het is dan niet verplicht om de gegevens van deze daklozen te registreren in het register, althans zolang de ANBI de gegevens van deze personen normaliter ook niet zou registreren. Wel moet de ANBI in zijn administratie uiteraard de aankoop van deze goederen bijhouden.

Wie dit register niet bijhoudt, riskeert boetes. De Belastingdienst zou dit register bovendien kunnen opvragen bij een boekenonderzoek. Als dit er dan niet is, dan zou wellicht gesteld kunnen worden dat de administratie onvoldoende is, wat onder omstandigheden zou kunnen leiden tot intrekking van de ANBI-status met terugwerkende kracht. Hoewel het niet geheel duidelijk is of deze sanctie in dergelijke gevallen ook daadwerkelijk mag en zal gaan plaatsvinden, is het dus wel zaak het uitkeringenregister zorgvuldig in te richten.

UBO-Register

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Het UBO-register verplicht juridische organisaties en rechtspersonen om hun uiteindelijke belanghebbende op te nemen in een centraal geregistreerd register. Als juridische organisaties kwalificeren ook stichtingen en kerkgenootschappen. Voor ANBI’s is geen uitzondering gemaakt, ondanks het amendement dat door Tweede Kamerlid Stoffer was ingediend. Ook die zullen dus bij de Kamer van Koophandel moeten registreren wie hun Ultimate Beneficial Owner (UBO) is.

In de meeste gevallen is de juridische rechtsvorm van een ANBI de stichting. De uiteindelijk belanghebbende van een stichting is een natuurlijk persoon die (in)direct eigenaar is of zeggenschap heeft over de stichting. Er zijn hierbij drie mogelijkheden te onderscheiden:

  • Eigendomsbelang van meer dan 25%
  • Meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming tot statutenwijziging
  • Feitelijke zeggenschap

Wanneer een natuurlijk persoon kwalificeert middels het eigendomsbelang van meer dan 25% is er sprake van een UBO. Hier is voor veel ANBI’s geen sprake van. Bij meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming tot statutenwijziging en bij de feitelijke zeggenschap wordt ook gesproken van een UBO. Wanneer er geen UBO kan worden aangemerkt zal al het hoger leidinggevend personeel worden gekwalificeerd als pseudo-UBO. In de regel zal dit het bestuur zijn. Juist voor ANBI’s ligt het voor de hand dat het bestuur wordt aangemerkt als pseudo-UBO, zo heeft de Tweede Kamer bevestigd.

Afhankelijk van de inrichting van de statuten en de aantallen bestuurders zouden de bestuursleden UBO of pseudo-UBO kunnen zijn. In alle gevallen moeten zij diverse gegevens opgeven in het register bij de KvK (zie hierna). Onder omstandigheden zou het echter ook kunnen voorkomen dat iemand anders, zoals een RvT lid, UBO is, indien hij met meer dan 25% van de stemmen de statuten kan wijzigen.

Welke gegevens in het UBO-register?

In het UBO-register worden de volgende gegevens van het bestuur geregistreerd:

  • BSN-nummer
  • Naam
  • Geboortemaand en geboortejaar
  • Woonstaat
  • Nationaliteit
  • Aard en omvang van het gehouden belang (is veelal niet van toepassing bij ANBI’s)

Bestaande stichtingen zullen deze informatie uiterlijk 27 maart 2022 moeten aanleveren bij de KvK. Stichtingen opgericht op of na 27 september 2020 moeten binnen acht dagen de UBO gegevens opgeven.

Voor bestaande stichtingen geldt dat een wijziging van de UBO voor 27 maart 2022 niet hoeft te worden verwerkt in het UBO register (maar het is wel raadzaam dit vast te doen).

Contact

Heeft u nog vragen over hoe het uitkeringenregister in te richten? Of over het UBO register? Neem contact op met Wilbert van Vliet. Hij beantwoordt graag al uw vragen.

Om dit nieuwsbericht in PDF te downloaden klikt u hier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving