11/10/2022

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel per 1 januari 2023

In het kader van de circulaire economie, en specifiek een circulaire textielketen, gaat per 1 januari 2023 een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel gelden. Hiermee hoopt de overheid in 2050 een volledig circulaire textielketen te bereiken. In 2030 wil de overheid al dat 50% van het ingezamelde textiel wordt gerecycled.

Met de UPV voor textiel worden textielbedrijven, specifiek de producenten en importeurs van kleding en huishoudtextiel, verantwoordelijk voor onder meer (de kosten van) het inzamelen en recyclen van textiel. Dit wordt bewerkstelligd door de textielproducenten een heffing op te leggen over het totaal aantal kilogrammen textiel dat zij op de Nederlandse markt brengen. In het huidige conceptbesluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel staat opgenomen dat de heffing tussen de EUR 0,24 en EUR 0,57 per op de markt gebrachte kilogram zal bedragen. Wij merken op dat dit nog kan wijzigen.

De UPV zal per 1 januari 2023 gaan gelden, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid. Een van de vragen die opkomt is welke bedrijven precies worden geconfronteerd met de UPV textiel. Hoe dient daarnaast te worden omgegaan met retours en tweedehandskleding? Duidelijk is wel dat er binnen zes weken na 1 januari 2023 melding gemaakt moet worden bij de overheid dat een bedrijf meldingsplichtig is voor de UPV. Actie is dus nodig.

Momenteel zijn wij nog in afwachting van het definitieve besluit (er ligt momenteel een concept bij de Tweede Kamer) en de ministeriële regeling. Wij houden u doormiddel van onze nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkeling rondom de daadwerkelijke inkleding van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Mocht u in de tussentijd vragen hebben? De specialisten van HVK Stevens assisteren u graag.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving