Vastgoed en Ondernemer

Essentieel bij aankoop, verkoop, ontwikkeling en herontwikkeling van vastgoedprojecten is gedegen juridisch- en belastingadvies. Belastingen kunnen complexe gevolgen hebben en het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium met uw adviseur om tafel te gaan om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Een actieve ondersteuning op fiscaal gebied is daarnaast van groot belang om de belastingpositie en de vastgoedtransacties financieel te kunnen optimaliseren.

BOR

Wanneer u overweegt om uw vastgoedportefeuille over te dragen aan de volgende generatie, dan is het mogelijk om onder voorwaarden de BOR toe te passen op een schenking. Of de BOR kan worden toegepast bij de overdracht van uw vastgoed, dat is per geval verschillend en zeer afhankelijk van de feitelijke situatie. Daarnaast is het belangrijk om in een vroeg stadium goed voor te sorteren op de BOR, omdat de vrijstelling in de inkomstenbelasting bijvoorbeeld is gekoppeld aan een dienstbetrekkingseis van ten minste drie jaar voor de ontvanger. De bewijslast tot toepassing van de BOR ligt bij de belastingplichtige. Een goede onderbouwing en een goed fiscaal advies is dan ook van cruciaal belang.

BTW

De hoofdregel is dat de verkoop van onroerende zaken is vrijgesteld van btw, echter is in een aantal gevallen de levering van een onroerende zaak verplicht belast met btw. In dat geval geldt in principe een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebouwen die worden geleverd voor, op of uiterlijk 2 jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming. Wanner sprake is van een belaste prestatie voor de BTW, kunt u ook de BTW op de kosten in aftrek brengen.
Ook bij bepaald gebruik van het vastgoed kan de BTW op kosten in aftrek worden gebracht, mits u het vastgoed gaat gebruiken voor BTW belaste prestaties, bijvoorbeeld de verhuur aan een BTW ondernemer.

Vastgoedwaarde

Wanneer u een pand voor uw onderneming gebruikt kunt u afschrijven over de aanschafwaarde tot de zgn. fiscale bodemwaarde is bereikt. Dit leidt ertoe dat u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Daarnaast kan de situatie zich voordoen dat de waarde van het vastgoed zelf is gedaald door bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Wanneer sprake is van een duurzame en aanmerkelijke waardedaling is het mogelijk om op grond van goed koopmansgebruik het vastgoed af te waarderen, hetgeen tot een verdere belastingbesparing kan leiden. In dit laatste geval kan het wel zo zijn dat u de fiscale bodemwaarde heeft bereikt en mogelijk niet meer kan afschrijven, totdat u weer boven de bodemwaarde uitkomt.

De specialisten van HVK Stevens zijn gespecialiseerd in de advisering van ondernemers met vastgoed, bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dankzij onze multidisciplinaire teams van o.a. fiscalisten en notarissen kunnen wij tevens zorgdragen voor de uitvoering en implementatie van onze adviezen.

Neem contact met ons op
hvk-stevens-logomarklichtgrijs

RECENTE NIEUWSBERICHTEN

Het begrip bouwterrein in de BTW

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een zaak waarin discussie bestond over de levering van een al dan niet
Lees meer

Fiscale vastgoedwaardering

De coronacrisis heeft mogelijk tot gevolg dat de waarde van vastgoed in een (vastgoed)onderneming lager is geworden dan de waarde vóór de crisis. Wat is
Lees meer