03/08/2021

Verduidelijking besluit btw-heffing toezichthouders

Actualisering: Besluit omtrent de btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies.

Inleiding

Op 7 mei jl. schreven wij een nieuwsbrief over de publicatie van het Besluit “Btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies”. Op 2 augustus jl. is het Besluit geactualiseerd. De wijziging betreft een aantal verduidelijkingen en nieuwe goedkeuringen. In deze nieuwsbrief bespreken wij deze wijzigingen in het kort.

Verduidelijkingen

In het gewijzigde Besluit is verduidelijkt dat de werkzaamheden van toezichthouders voor de btw-heffing op zichzelf moeten worden beoordeeld en niet als btw-ondernemer worden verricht. Ook niet als de werkzaamheden in het verlengde liggen van of samenhangen met activiteiten waarvoor de toezichthouder wel kwalificeert als ondernemer. Er bestaat dan ook geen recht op aftrek van aan de werkzaamheden toerekenbare btw. Voor leden van toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies is verduidelijkt dat zij geen btw-ondernemer zijn als aan de voorwaarde is voldaan dat een uitspraak of een beslissing alleen tot stand kan komen wanneer de commissie als zodanig de uitspraak doet of de beslissing neemt.

Goedkeuringen

Voor de periode vanaf 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 is goedgekeurd dat een natuurlijk persoon die werkzaamheden heeft verricht zoals genoemd in het Besluit en daarvoor btw in rekening heeft gebracht, geacht wordt deze werkzaamheden als ondernemer te hebben verricht. Tot slot is goedgekeurd dat toezichthouders en commissarissen die vóór 7 mei 2021 btw in aftrek hebben gebracht ten aanzien van (on)roerende zaken, deze btw niet hoeven te herzien gedurende de resterende herzieningsperiode. Voorwaarde is dat vóór 7 mei 2021 als ondernemer is gehandeld en de ingekochte prestaties zijn aangeschaft als ondernemer en onderdeel zijn van het bedrijfsvermogen.

Conclusie

Ondanks de welkome toevoegingen zijn de gevolgen van het Besluit nog steeds erg afhankelijk van de specifieke situatie van de toezichthouder en wij adviseren dan ook om de exacte gevolgen per situatie te inventariseren.

Om dit nieuwsbericht in PDF te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving