02/12/2021

Verruiming opstaptarief vennootschapsbelasting

Tarieven  en schijven vennootschapsbelasting 2022

Met ingang van 2022 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting verruimd naar € 395.000. Het tarief voor de eerste schijf is 15% (het opstaptarief) en voor de tweede schijf wordt het tarief met ingang van 2022 verhoogd naar 25,8%.

Is uw bedrijfsstructuur nog optimaal?

Vanwege het grote verschil tussen de schijven kan het lonen om uw bedrijfsstructuur (nogmaals) tegen het licht te houden. Het voordeel kan namelijk oplopen tot maximaal EUR 42.660 (10,8% * EUR 395.000) per vennootschap. Hieronder lichten wij de mogelijkheden toe.

Verbreken fiscale eenheid

Een quick win voor het optimaliseren van uw opstapvoordeel kan zijn het verbreken van de fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt slechts één aangifte gedaan voor alle gevoegde vennootschappen. Een nadeel hiervan is echter dat ook slechts eenmaal gebruik kan worden gemaakt van het opstaptarief, waarbij de eerste EUR 395.000 tegen 15% wordt belast. Afhankelijk van de situatie van uw onderneming, kan zelfstandige belastingplicht voor (een deel van) de vennootschappen voordeliger zijn vanwege het opstapvoordeel. Een verbreking van de fiscale eenheid kan op verzoek plaatsvinden en kan niet met terugwerkende kracht. Derhalve heeft u nog een aantal weken waarbinnen het verzoek aan de fiscus moet worden verzonden als u de fiscale eenheid per 1 januari 2022 wenst te verbreken. Let wel; voordat u overgaat tot verbreking dient een aantal aandachtspunten te worden bekeken en beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan de sanctiebepaling die in werking treedt bij verbreking, als in het verleden tussen de fiscale eenheidsmaatschappijen is geschoven met stille reserves (artikel 15ai-sanctie).

Opsplitsen vennootschappen

Een andere mogelijkheid die u wellicht ook voorbij heeft zien komen in de media, is het opsplitsen van vennootschappen in meerdere vennootschappen. Daarmee wordt bewerkstelligd dat iedere vennootschap afzonderlijk gebruik kan maken van het opstaptarief. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een BV met meerdere filialen die zelfstandig opereren, waarbij de zelfstandig opererende filialen in afzonderlijke BV’s worden ondergebracht. Splitsen van de BV kan bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsfusie of een juridische splitsing. In tegenstelling tot de verbreking van de fiscale eenheid kan het opsplitsen van een vennootschap (zowel een bedrijfsfusie als een juridische splitsing) met terugwerkende kracht tot 1 januari van een jaar worden bewerkstelligd. Om te voorkomen dat tussentijdse cijfers moeten worden opgesteld, is het aan te raden de splitsing uiterlijk 30 juni van het betreffende boekjaar te realiseren. Let wel; ook bij een bedrijfsfusie of een juridische splitsing geldt een aantal aandachtspunten dat in acht dient te worden genomen. Zo moeten er voldoende zakelijke redenen zijn om een beroep te kunnen doen op de fiscale fusiefaciliteiten.

Wat kan HVK Stevens voor u betekenen?

HVK Stevens assisteert u graag bij het beoordelen en optimaliseren van uw bedrijfsstructuur en waar nodig het aanpassen daarvan.

Wilt u weten hoe het bovenstaande voor uw onderneming uitwerkt of heeft u vragen over de verruiming van het opstaptarief? Onze specialisten van HVK Stevens staan graag voor u klaar.

Om dit bericht in PDF te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving