Kantoorruimte HVK Stevens
24/08/2022

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw voor 1 oktober

Inleiding

Wanneer een ondernemer btw heeft betaald in een ander EU-land en daar geen btw-aangifte wordt gedaan, dan kan deze btw via een speciaal verzoek bij de Nederlandse belastingdienst worden teruggevraagd.

Dit verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt.

Voorwaarden

Om een verzoek om teruggaaf van in het buitenland betaalde btw te kunnen doen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De onderneming moet in Nederland zijn gevestigd;
  2. In het EU-land waar de btw is betaald wordt geen btw-aangifte gedaan; en
  3. De goederen en diensten waar de btw betrekking op heeft worden gebruikt voor met btw-belaste bedrijfsactiviteiten.

Vereisten per EU-land

Per EU-land verschillen de vereisten waaraan moet worden voldaan om te kunnen verzoeken om een btw-teruggaaf.

Deze vereisten bestaan uit het wel of niet meesturen van facturen, voldoen aan bepaalde drempelbedragen en de mogelijkheid om het verzoek door een derde te kunnen laten indienen.

Verzoek

Om het teruggaafverzoek te kunnen indienen via de Nederlandse belastingdienst moeten eerst inloggegevens worden aangevraagd.

Het verzoek moet daarna worden gedaan vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u de btw terugvraagt.

Daarna ontvangt een ondernemer in beginsel binnen 4 maanden een beschikking van de belastingdienst van het EU-land waar de btw is betaald. Daarin staat of het verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd.

Conclusie

Wij adviseren na te gaan of u recht heeft op een teruggave van in een ander EU-land betaalde btw en zo ja, om dan vóór 1 oktober te verzoeken om een teruggave.

HVK Stevens ondersteunt u daar uiteraard graag bij. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving