30/03/2021

Wijziging in publicatieplicht ANBI’s

Wijziging in publicatieplicht ANBI’s

ANBI’s dienen op grond van artikel 1a, lid 1, sub jo. lid 7 Uitvoeringsregeling Awr bepaalde gegevens openbaar te maken (de publicatieplicht). Het betreft onder meer de doelstelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, informatie met betrekking tot het bestuur en hun beloningen, de activiteiten van de ANBI en enkele financiële gegevens.

Met ingang van 1 januari 2021 moeten alle grote ANBI’s gebruikmaken van standaardformulieren teneinde te voldoen aan de publicatieplicht. De formulieren zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In deze nieuwsbrief lichten wij dit verder toe.

1. Voor wie geldt het standaardformulier

Iedere ANBI kan dit standaardformulier gaan gebruiken. Voor grote ANBI’s is het gebruik echter verplicht. Onder ‘grote ANBI’ wordt verstaan:

  • een niet-fondswervende instelling die in het betreffende boekjaar totale lasten heeft van ten minste EUR 100.000; of
  • een fondswervende instelling die in het betreffende boekjaar totale baten heeft van ten minste EUR 50.000.

Er zijn verschillende formulieren ontwikkeld voor verschillende soorten ANBI’s. Deze categorieën zijn, zo valt af te leiden uit de bestandsnamen, gebaseerd op de indeling van maatschappelijke organisaties cf. de richtlijnen voor de jaarverslaggeving:

  1. ANBI algemeen (RJ 640);
  2. Volkshuisvesting (RJ 645);
  3. Fondswervende instellingen (RJ 650);
  4. Zorginstellingen (RJ 655);
  5. Onderwijsinstellingen (RJ 660);
  6. Kerkgenootschappen – per 30 maart nog niet gepubliceerd;
  7. Vermogensfondsen – per 30 maart nog niet gepubliceerd.

De formulieren zijn hier te downloaden

De formulieren verschillen van elkaar, dus de ANBI dient het formulier te kiezen dat het beste past bij de activiteiten van de instelling. ‘ANBI algemeen’ kan worden gezien als restcategorie.

Ter aanvulling:

Is uw organisatie erkend als goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook het Erkenningspaspoort als standaardformulier gebruiken. Leden van het CIO kunnen het standaardformulier gebruiken op basis van het convenant.

2. Fondsenwervend of niet-fondsenwervend

Zoals toegelicht in onderdeel 2 is het van belang om te bepalen of een ANBI wordt aangemerkt als grote ANBI. Voor het bepalen van die criteria is het van belang te weten of de ANBI fondswervend is.

Op grond van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving geldt de volgende definitie: “Een particuliere organisatie die qua doelstelling niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling een beroep doet op de publieke offervaardigheid.”

De Staatssecretaris omschrijft de fondswervende instelling als een instelling die actief geld of goederen werft onder derden, conform eerdere regelgeving Nader toelichting is achterwege gebleven.

Instellingen die meer dan EUR 100.000 aan lasten en EUR 50.000 aan baten hebben, moeten sowieso gebruik gaan maken van de standaardformulieren. Zo niet, dan is het van belang jaarlijks goed na te gaan of die verplichting geldt aan de hand van de vraag of de ANBI fondswervend is of niet. Zekerheidshalve kan altijd gebruik worden gemaakt van het standaardformulier. Voor de goede orde: wie niet op de juiste wijze aan zijn publicatieverplichtingen voldoet, kan te maken krijgen met een intrekking van de ANBI-status (al stuurt de Belastingdienst in de praktijk vaak herinneringen).

3. Welk formulier?

In beginsel bestaat er op basis van de letterlijke tekst van de regeling geen verplichting voor het gebruik maken van één specifiek standaardformulier (behalve dan bij vermogensfondsen, die een afzonderlijke verplichting kennen om de voorgenomen bestedingen te publiceren). Mede gelet op de afwijkingen tussen de formulieren- bijvoorbeeld ter zake van de weergave van de jaarrekening – raden wij aan goed te beoordelen welk formulier het meest passend is. Indien de categorieën 2 tot en met 7 (zie hiervoor) niet gelden voor uw organisatie, kan teruggevallen worden op de eerste categorie.

4. Ten slotte 

Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de “overige reserves” en het facultatieve veld “doelgroep”. Beide zijn van belang in het kader van het voldoen aan de ANBI-regels en dienen derhalve op de juiste wijze ingevuld of toegelicht te worden.

Indien u meer informatie wenst of twijfelt of u wel of niet voldoet aan de publicatieverplichting kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten. Wij helpen u graag verder!

 

Om deze nieuwsbrief in PDF te downloaden klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving