Kantoor van HVK Stevens
21/07/2022

Aanpassingen giftenaftrek en ANBI-regelgeving fiscale verzamelwet 2024

Op 20 juli 2022 is de internetconsultatie geopend voor de Fiscale Verzamelwet 2024 (hierna: de “Verzamelwet“). In de Verzamelwet staan een aantal belangrijke wijzigingen vermeld omtrent de giftenaftrek en de ANBI-regelgeving.

Introductie

De voorgestelde wetswijzigingen die worden opgenomen in de Verzamelwet zijn de volgende:

  • een (welkome) versoepeling van het onzekerheidsvereiste bij periodieke giften;
  • het verscherpen van de eisen rondom de periodieke schenkingsovereenkomst;
  • de invoering van een verplicht taxatierapport voor giften in natura van meer dan € 10.000; en
  • een verduidelijking van de ANBI-voorwaarden voor derde landen (technische wijziging).

Periodieke giften

De giftenaftrek met betrekking tot de periodieke gift wordt gewijzigd, in die zin dat het onzekerheidsvereiste wordt aangepast. Op dit moment moet nog een overlijdenskans van 1% aanwezig zijn om te kwalificeren als periodieke gift. Als gevolg van de Verzamelwet wordt enkel voorgesteld dat een periodieke gift uiterlijk eindigt bij overlijden. Wij verwijzen graag naar onze eerdere nieuwsbrieven met betrekking tot de periodieke gift op twee levens van 10 mei 2021 en 1 juli 2021.

Het voorgaande betekent dat er in de praktijk vanaf 2024 weer periodieke giftenovereenkomsten kunnen worden afgesloten die eindigen uiterlijk bij het overlijden van de langstlevende partner.

Een nieuwe eis met betrekking tot de periodieke gift is de verplichting om in de schenkingsakte op te nemen dat de periodieke schenking wordt beëindigd bij het verlies van de ANBI-status en bij faillissement, tenzij de schenker in overwegende mate invloed heeft op die omstandigheden. Dit zou zich bijvoorbeeld voordoen bij een “eigen” ANBI.

Deze voorgestelde wijzigingen zullen, indien zij worden aangenomen, van toepassing zijn op verplichtingen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2024. Bestaande overeenkomsten zullen dus niet worden geraakt door het wetsvoorstel. De vraag is hoe dit uitwerkt voor lopende overeenkomsten die zijn afgesloten op twee levens.

Giften in natura

Bij giften in natura is de waardering van de gift niet altijd eenvoudig en dat leidt dan ook tot fouten of discussie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om aan giften in natura van meer dan EUR 10.000 voor de giftenaftrek de eis te verbinden dat er een onafhankelijke taxatie is opgemaakt. De ondergrens van
EUR 10.000 wordt toegepast op het totaal aan giften in natura in een kalenderjaar. In eerdere aankondigingen werd deze grens nog gesteld op EUR 2.500. Gelet op de steeds toenemende regeldruk voor ANBI’s en donateurs, onderschrijven wij deze “versoepeling”.

ANBI’s in derde landen

Er wordt ook een technische wijziging voorgesteld waardoor het beter tot uitdrukking komt dat ook ANBI’s die niet zijn gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, een andere lidstaat van de EU of een bij ministeriële regeling aangewezen staat, maar in zogenoemde derde landen gevestigd zijn, in ieder geval dienen te voldoen aan de voorwaarden van een ANBI zoals die volgen uit de huidige wettekst. Inhoudelijk leidt de Verzamelwet op dit punt niet tot wijzigingen.

Tenslotte

HVK Stevens juicht de versoepeling rondom de periodieke gift op twee levens van harte toe. Het is ons echter nog steeds onduidelijk waarom dit pas in 2024 gewijzigd kan worden. De onzekerheid over giftenaftrek bij oudere schenkingsovereenkomsten op twee levens blijft dus helaas voortduren.

Ook zijn wij erg benieuwd naar een nadere toelichting op het paradoxale begrip “eigen” ANBI. Gelet op het beschikkingsmachtcriterium kan dit immers niet bestaan.

Indien u vragen heeft over deze nieuwsbrief of over de internetconsultatie, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving