27/10/2023

Belangrijke wijzigingen in de belastingwetgeving per 2024

De Tweede Kamer heeft tot diep in de nacht gestemd over het Belastingplan 2024. Uiteindelijk werd ingestemd met een groot aantal amendementen waardoor de plannen opnieuw zijn gewijzigd.

Wij willen u graag informeren over de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving die van kracht zullen worden vanaf 1 januari 2024 dan wel 1 januari 2025. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Hier is een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 

Inkomstenbelasting en DGA

  • Het toptarief in box 2 wordt verhoogd van 31% naar 33%.
  • Het tarief in box 3 wordt verder verhoogd naar 36%.
  • Het maximumbedrag voor excessieflenen uit eigen vennootschap wordt verlaagd van €700.000 naar € 500.000.

 

Ondernemer

  • Per 1 januari 2025 wordt het lage percentage van de vrijstelling voor going-concernwaarde in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting verlaagd van 83% naar 75%, in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde verlaging naar 70%. Vanaf die datum wordt ook de verwateringsregeling versoepeld doordat deze nu ook van toepassing is bij indirecte belangen kleiner dan 0,5%.
  • De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt bijna gehalveerd. Hierdoor zal de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komen te liggen.

 

Expats

  • De 30%-regeling, ook wel expatregeling genoemd, wordt per 1 januari 2024 versoberd. De wijziging houdt in dat vanaf 1 januari 2024 de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt aangepast. Gedurende de eerste 20 maanden kan de vergoeding nog maximaal 30% van het belastbare loon bedragen, daarna 20% voor de volgende 20 maanden en vervolgens 10% voor de daaropvolgende maanden. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken.
  • Door deze wijziging wordt ook de optie afgeschaft dat belastingplichtigen met een 30%-regeling ervoor kunnen opteren partieel buitenlandsbelastingplichtig te zijn. Hierbij geldt een overgangsregeling, waardoor de laatste expat nog uiterlijk tot en met 2026 gebruik kan maken van deze fiscale regeling.

 

Vennootschapsbelasting

  • De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de €100.000 blijft behouden.

 

Inkoop eigen aandelen

  • Per 2025 vervalt de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting, zodat de inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar wordt belast als het uitkeren van dividend.

 

Ouders

  • De afbouwing van de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) was al bij het Belastingplan 2023 voorgesteld door het kabinet. De afbouw zoals werd voorgesteld had een onevenredige uitwerking voor ouders waarvan de kinderen op 1 januari 2025 en later worden geboren. Het amendement repareert deze onevenredige uitwerking en zorgt er onder meer voor dat de IACK op gelijke wijze in negen stappen wordt afgebouwd.

 

Dit zijn enkele van de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving voor het jaar 2024. Het is belangrijk om te weten hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiële situatie. We raden u aan om contact op te nemen met ons team van experts als u vragen heeft of meer informatie wilt over hoe deze wijzigingen u kunnen beïnvloeden.

 

Klik hier om het artikel in pdf te downloaden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving