01/09/2020

COVID-19 Nieuwsupdate

Het kabinet heeft de afgelopen maanden diverse maatregelen getroffen om de financiële impact van COVID-19 voor ondernemingen te beperken. Eén van die maatregelen is het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Het Ministerie van Financiën heeft afgelopen vrijdag meer bekendgemaakt over de terugbetaling van uitgestelde belastingen en premies. HVK Stevens praat u bij.

Afbouw uitstel van betaling

Veel ondernemingen hebben eerder dit jaar uitstel van betaling aangevraagd voor verschillende belastingen en premies. Dit uitstel is in de regel automatisch verleend voor de duur van drie maanden vanaf het tijdstip van aanvraag.

Op 15 juli informeerden wij u al dat de uitgestelde belastingen en premies niet onmiddellijk na het aflopen van de driemaandstermijn voldaan hoeven te worden. De Belastingdienst kondigde aan te komen met een betalingsregeling.

Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de contouren van die betalingsregeling bekendgemaakt:

  • De uitgestelde belastingen en premies zullen vanaf 1 januari 2021 moeten worden afgelost. Hierbij zal een aflossingsschema gelden van 24 gelijke maandelijkse termijnen (waar de Belastingdienst normaal gesproken 12 termijnen hanteert). Tijdens de aflossingsregeling zal niet worden verrekend met eventuele belastingteruggaven. Er worden in beginsel geen nadere voorwaarden gesteld, maar misbruik zal worden bestreden.

 

  • Het kabinet heeft als COVID-19-maatregel de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% per jaar. Deze verlaging zal worden verlengd tot en met 31 december 2021.

 

  • Indien een onderneming niet binnen de 24 maandelijkse termijnen kan aflossen, zal worden gezocht naar een maatwerkoplossing voor extra uitstel. De onderneming zal in dat geval met een verklaring van een derde deskundige aannemelijk moeten maken dat sprake is van werkelijk bestaande betalingsproblemen, dat deze van tijdelijke aard zijn, dat deze vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en dat sprake is van een levensvatbare onderneming. De Belastingdienst kan aan dit extra uitstel nadere voorwaarden verbinden en zekerheid verlangen voor een deel van de uitgestelde belastingen en premies.

 

  • Betalingsverplichtingen die opkomen na afloop van het 3-maands betalingsuitstel moeten weer tijdig voldaan worden. De staatssecretaris benadrukt dat voor nieuw opkomende betalingsverplichtingen nog tot 1 oktober aanstaande zogenaamd verlengd uitstel kan worden aangevraagd. Op basis van bestaande regelgeving kan ook na 30 september een  uitstelverzoek worden gedaan. De Belastingdienst kan in dat geval echter zwaardere voorwaarden stellen, vergelijkbaar met die voor het extra uitstel zoals hierboven genoemd. Om die reden adviseren wij ondernemingen vóór 1 oktober nog eens kritisch te kijken naar de plaats van nieuw opkomende verplichtingen voor belasting en premies in hun financiële projecties.

 

Belastingrente

Per 1 oktober 2020 zal de belastingrente teruggaan naar het oorspronkelijke percentage van 4% per jaar. Tot 1 januari 2022 zal ook de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op 4% worden gesteld in plaats van het oorspronkelijke percentage van 8%.

Met het verhogen van de belastingrente spoort de staatsecretaris belastingplichtigen aan om toch zo veel mogelijk op tijd belastingaangifte te blijven doen of, zo niet, voorlopige belastingaanslagen te blijven aanvragen.

Communicatie over de afbouw van het betalingsuitstel

Binnenkort zullen ondernemingen van de Belastingdienst algemene informatie ontvangen over de betalingsregeling. In de maand december volgt dan de eerste meer gedetailleerde berichtgeving (zoals de voorlopige stand van het af te lossen bedrag per onderneming en de eventuele voorwaarden voor de betalingsregeling). In 2021 zal deze berichtgeving steeds worden geactualiseerd.

Afbouw van overige maatregelen

Deblokkering g-rekeningen

Indien de ondernemer uitstel van betaling geniet en zich aan de betalings- en aflossingsverplichtingen houdt, dan blijft de deblokkering van de g-rekening mogelijk. Per 1 januari 2023 loopt het versoepelde beleid voor deblokkering van g-rekeningen definitief af.

Betalingsverzuimboete

De versoepeling van betalingsverzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dit betekent bijvoorbeeld dat te late afdracht over het laatste tijdvak van 2020 weer volgens normaal beleid wordt beboet.

Verstrekken schone verklaring omtrent gedrag

De Belastingdienst zal op verzoek schone verklaringen omtrent betalingsgedrag blijven afgeven aan ondernemers en ondernemingen die uitstel van betaling genieten en zich aan hun aflossingsverplichting houden.

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Energieleveranciers zijn onder bepaalde voorwaarden geen EB en ODE verschuldigd voor het leveren van elektriciteit en aardgas in de maanden april tot en met september. De leverancier dient dan op de factuur geen EB en ODE in rekening brengt bij de afnemer, maar doet dat in december. Deze maatregel wordt na 30 september niet verlengd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving