17/06/2024

Deadline ANBI Publicatieplicht nadert: Zorg dat je voor 1 juli klaar bent!

Zoals bekend moet een ANBI bepaalde gegevens online publiceren. Sommige van deze gegevens dienen jaarlijks opnieuw gepubliceerd te worden. Denk hierbij aan het activiteitenverslag en de financiële verantwoording. Deze laatste gegevens dienen bovendien ieder jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar online te staan. Voor ANBI’s met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar is deze deadline dus 1 juli.

 

Hieronder vind je een overzicht van de vereiste gegevens die gepubliceerd moeten worden:

Verplichte gegevens voor publicatie:

  • de naam van de ANBI;
  • het KvK nummer of het RSIN;
  • de contactgegevens van de ANBI;
  • de doelstelling van de ANBI;
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
  • de namen en functies van de bestuurders;
  • het beloningsbeleid;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • een financiële verantwoording.*

*De balans en staat van baten en lasten, inclusief toelichting. Zuivere vermogensfondsen en kerkgenootschappen dienen de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen op te nemen.

Jaarlijks moet een verslag worden opgemaakt van de uitgeoefende activiteiten. Ook moet er ieder jaar een financiële verantwoording worden opgesteld. Voor stichtingen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar is de deadline voor deze publicaties over 2023 dus 1 juli 2024.

Grote ANBI’s zijn verplicht om gebruik te maken van een standaardformulier van de Belastingdienst. Een ANBI wordt als groot aangemerkt als deze actief geld of goederen werft onder derden en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer dan €50.000 bedragen. Niet-fondsenwervende ANBI’s kwalificeren als “groot” als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer dan €100.000 bedragen. Indien een ANBI erkenning heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan kan je ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

Indien niet aan de voorwaarden van een grote ANBI wordt voldaan, kan uit praktische overwegingen ook gebruikgemaakt worden van het standaardformulier. Dit is echter niet verplicht.

 

Tenslotte

Indien niet aan de publicatieverplichting wordt voldaan, kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken, met alle gevolgen van dien. Zorg daarom dat je blijft voldoen aan deze verplichtingen.

Op dit moment werkt de Belastingdienst aan een centraal, digitaal punt voor aanlevering, verwerking en publicatie van de ANBI-gegevens. Dit zal in de toekomst controle makkelijker en effectiever maken.

Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben bij het opstellen van de benodigde documenten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving