BTW
24/09/2021 HVK Stevens

Indienen eerste OSS-aangifte of aanmelding unieregeling voor 1 oktober 2021

Op 1 juli 2021 zijn de nieuwe e-commerce btw-regels voor grensoverschrijdende leveringen en diensten aan particulieren in werking getreden. Op 15 maart jl. schreven wij een nieuwsbrief over de werking van deze nieuwe btw-regels.

In deze nieuwsbrief bespreken wij kort de aangifteverplichtingen voor ondernemers die zich hebben aangemeld voor de Unieregeling ofwel de One-Stop-Shop-regeling (OSS), of daarvan wensen gebruik te maken.

OSS-aangifte derde kwartaal 2021

Ondernemers die zich per 1 juli 2021 hebben aangemeld voor het gebruik van de OSS-regeling kunnen vanaf 1 oktober 2021 hun eerste btw-melding doen over het derde kwartaal van 2021.

In deze btw-melding dienen alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen te worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw is verschuldigd in die EU-lidstaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het toepasselijk btw-tarief van elke afzonderlijke EU-lidstaat.

Indien er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, dient een nihilaangifte te worden ingediend.

Via de btw-melding kan geen btw worden teruggevraagd. U kunt de in rekening gebrachte buitenlandse btw alleen terugvragen via een apart teruggaafverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst. Hierover schreven wij op 2 september jl. een nieuwsbrief.

Uw OSS-aangifte over het derde kwartaal van 2021 dient uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn ingediend.

Let op: als de btw-melding niet of te laat wordt gedaan, stuurt de EU-lidstaat van identificatie tien dagen na de aangiftetermijn een herinnering. Hiervan wordt tevens een kennisgeving gestuurd naar de andere EU-lidstaten.

Aanmelden Unieregeling vierde kwartaal 2021

Indien u voor het vierde kwartaal van 2021 gebruik wenst te maken van de Unieregeling, dient u zich uiterlijk 30 september 2021 aan te melden bij de Belastingdienst. In dat geval kunt u over het vierde kwartaal van 2021 aangifte doen via het OSS-portaal.

Let op: indien u er voor kiest om gebruik te maken van de Unieregeling, dient u uw buitenlandse btw-nummers af te laten voeren.

Conclusie

Indien u zich reeds heeft aangemeld voor de Unieregeling, dient u uiterlijk 31 oktober 2021 uw eerste aangifte in de OSS-portal te doen. Mocht u voor het vierde kwartaal van 2021 gebruik willen maken van de Unieregeling, dan dient u zich uiterlijk 30 september 2021 aan te melden bij de Belastingdienst.

Het btw-team van HVK Stevens is graag bereid om u te helpen bij het opstellen van uw btw-melding of het aanmelden voor de OSS-regeling. Uiteraard assisteren wij u ook graag met andere btw vragen.

Om deze nieuwsbrief in PDF te downloaden, klikt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: