24/09/2021

Indienen eerste OSS-aangifte of aanmelding unieregeling voor 1 oktober 2021

Op 1 juli 2021 zijn de nieuwe e-commerce btw-regels voor grensoverschrijdende leveringen en diensten aan particulieren in werking getreden. Op 15 maart jl. schreven wij een nieuwsbrief over de werking van deze nieuwe btw-regels.

In deze nieuwsbrief bespreken wij kort de aangifteverplichtingen voor ondernemers die zich hebben aangemeld voor de Unieregeling ofwel de One-Stop-Shop-regeling (OSS), of daarvan wensen gebruik te maken.

OSS-aangifte derde kwartaal 2021

Ondernemers die zich per 1 juli 2021 hebben aangemeld voor het gebruik van de OSS-regeling kunnen vanaf 1 oktober 2021 hun eerste btw-melding doen over het derde kwartaal van 2021.

In deze btw-melding dienen alle onder de Unieregeling vallende diensten en leveringen te worden aangegeven. Voor elke EU-lidstaat van verbruik moet afzonderlijk worden aangegeven hoeveel btw is verschuldigd in die EU-lidstaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het toepasselijk btw-tarief van elke afzonderlijke EU-lidstaat.

Indien er geen prestaties zijn verricht die onder de Unieregeling vallen, dient een nihilaangifte te worden ingediend.

Via de btw-melding kan geen btw worden teruggevraagd. U kunt de in rekening gebrachte buitenlandse btw alleen terugvragen via een apart teruggaafverzoek bij de Nederlandse Belastingdienst. Hierover schreven wij op 2 september jl. een nieuwsbrief.

Uw OSS-aangifte over het derde kwartaal van 2021 dient uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn ingediend.

Let op: als de btw-melding niet of te laat wordt gedaan, stuurt de EU-lidstaat van identificatie tien dagen na de aangiftetermijn een herinnering. Hiervan wordt tevens een kennisgeving gestuurd naar de andere EU-lidstaten.

Aanmelden Unieregeling vierde kwartaal 2021

Indien u voor het vierde kwartaal van 2021 gebruik wenst te maken van de Unieregeling, dient u zich uiterlijk 30 september 2021 aan te melden bij de Belastingdienst. In dat geval kunt u over het vierde kwartaal van 2021 aangifte doen via het OSS-portaal.

Let op: indien u er voor kiest om gebruik te maken van de Unieregeling, dient u uw buitenlandse btw-nummers af te laten voeren.

Conclusie

Indien u zich reeds heeft aangemeld voor de Unieregeling, dient u uiterlijk 31 oktober 2021 uw eerste aangifte in de OSS-portal te doen. Mocht u voor het vierde kwartaal van 2021 gebruik willen maken van de Unieregeling, dan dient u zich uiterlijk 30 september 2021 aan te melden bij de Belastingdienst.

Het btw-team van HVK Stevens is graag bereid om u te helpen bij het opstellen van uw btw-melding of het aanmelden voor de OSS-regeling. Uiteraard assisteren wij u ook graag met andere btw vragen.

Om deze nieuwsbrief in PDF te downloaden, klikt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving