05/06/2024

Mogelijke Versobering Giftenaftrek: Profiteer Nog in 2024

De coalitie heeft aangekondigd de giftenaftrek op termijn fors te beperken. Het budget wordt met ongeveer de helft verminderd. Deze maatregel is van belang voor donateurs, voor bedrijfseigenaren die willen schenken/geven aan een ANBI, voor degenen die zelf een ANBI willen beginnen en voor goede doelen zelf. Wat betekent dit als iemand wil schenken aan het goede doel of een zelf opgerichte ANBI, al dan niet vanuit het bedrijf? Hieronder lichten wij de huidige stand van zaken toe op basis van wat er nu bekend is.

 

Wat kunnen we verwachten?

Vanaf 2028 moet er volgens de coalitie 250 miljoen euro bespaard worden. Hoe dat precies zal gaan gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Wat in ieder geval is aangekondigd is het uniformeren van de gewone en periodieke – meerjarige – giftenaftrek met mogelijke aanpassing van de drempel en het maximum. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit leiden tot afschaffing van de periodieke gift. Mogelijk gaat voor alle giften een drempel van 1% en een maximum van 10% van het inkomen gelden (al dan niet met andere, allicht nadeliger percentages). Dit zou een forse beperking zijn, waarmee Nederland internationaal gezien in de achterhoede komt voor wat betreft stimulering van giften/geven.

Andere maatregelen die nadrukkelijk naar voren zijn gekomen, zijn de volgende:

  • Fiscaal neutraal geven uit de vennootschap wordt weer afgeschaft;
  • De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft;
  • Vervallen van de multiplier voor giften aan culturele instellingen;
  • Verlagingen van het tarief giftenaftrek van 37 naar 20%.

 

Wat betekent dit op korte termijn?

Het Ministerie heeft op 31 mei jl. laten weten dat niet alle eventuele bezuinigingsmaatregelen op korte termijn kunnen worden ingevoerd. Wat in de periode 2025 tot en met 2027 wel kan worden ingevoerd is:

  • Afschaffing fiscaal neutraal geven uit de vennootschap
  • Giftenaftrek vennootschapsbelasting afschaffen
  • Aanpassen drempel en maximum gewone giftenaftrek

Onder meer dat laatste kan het geefgedrag negatief beïnvloeden: nu al werkt de gewone giftenaftrek niet optimaal vanwege de drempel en het maximum, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien neemt de onzekerheid over de giftenaftrek toe, zodat mensen wellicht minder geneigd zijn het fiscale voordeel mee te schenken.

 

Fiscaal neutraal geven uit de vennootschap door bedrijfseigenaren

Het komt geregeld voor dat directeur groot aandeelhouders (dga’s) willen schenken vanuit hun eigen bedrijf. Als gevolg daarvan  moet ze 24,5 tot 33% inkomstenbelasting betalen. Inmiddels kan deze belastingheffing achterwege blijven bij schenken uit de BV aan een ANBI. Dga’s kunnen dan onder voorwaarden fiscaal neutraal schenken. Als je als dga dus overweegt vrij beschikbaar bedrijfsvermogen te schenken aan een ANBI, dan ligt het voor de hand dit nog tijdig in 2024 te doen. De gift wordt dan – indien wordt voldaan aan de voorwaarden – niet beperkt door de inkomstenbelasting.

 

Fiscaal neutraal schenken van een BV en steward ownership

Als variant op het schenken uit de BV, schenken dga’s soms een van hun BV’s aan een ANBI. Dit gebeurt vaak vanuit de gedachte dat de rendementen van dat bedrijf worden bestemd voor maatschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld in geval van steward ownership). Goede doelen kunnen dan met de opbrengsten hun doelstelling nastreven. Ook dat leidt tot 24,5 tot 33% inkomstenbelasting over de (meer)waarde van dat bedrijf, maar als het goed wordt vormgegeven, kan hier eveneens nog een vrijstelling gelden. Die mogelijkheid zal allicht vanaf 2025 gaan vervallen. We raden aan waar nodig al maatregelen te treffen indien je wenst om een heel bedrijf te schenken.

 

Giftenaftrek bij BV’s

Het ligt voor de hand dat de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting vanaf 2025 wordt afgeschaft. Als een BV (of NV) hier toch gebruik van wil maken, kan deze dat het beste nog doen in 2024. Daarna is het – ook voor relatief kleine bedragen – alleen nog mogelijk om dit in aftrek te brengen als het bedrijfskosten zijn. Dat laatste komt in de praktijk geregeld voor, maar hangt af van de situatie en vergt een goede onderbouwing.

 

Periodieke en gewone giften vanuit privé

Gelet op alle mogelijke maatregelen kunnen donateurs het beste nog in 2024 geven. Dan gelden nog relatief de grootste fiscale voordelen, zodat er méér kan worden geschonken. Wie dus het fiscale voordeel van de giftenaftrek optimaal aan het goede doel wil doen toekomen, kan dus het beste geven in of vanaf 2024.

 

Eerbiedigende werking periodieke gift

Wat het allemaal precies betekent voor de meerjarige, periodieke gift in de komende tijd is nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog lijkt het aan te raden de periodieke gift in 2024 af te sluiten, wellicht zelfs voordat de plannen gepresenteerd worden. Pas vanaf 2028 lijkt deze dan fiscaal minder voordelig te worden, al is nog niet zeker in hoeverre eerbiedigende werking gaat gelden. Normaliter zouden we zeggen dat de fiscale voordelen van eerder in 2024 aangegane periodieke giften behouden moeten blijven. We zouden ervoor willen pleiten dat de staatssecretaris of de Belastingdienst zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over dit soort situaties, al dan niet via overleg op individueel niveau.

 

Nadere informatie

Wanneer wordt hier meer over bekend? Dat weten we nog niet, maar het is mogelijk dat de nadere plannen worden gepubliceerd op Prinsjesdag. Het zou zelfs kunnen dat de eerste beperkingen al vanaf dat moment gaan gelden.

Overweeg je op termijn vanuit privé of het bedrijf te geven aan het goede doel? Of wellicht zelfs aan een nieuwe, al dan niet zelf-opgerichte ANBI? Zet dit dan op tijd in gang. Op deze wijze kunnen donateurs en goede doelen ervoor zorgen dat er nog optimaal gebruik gemaakt wordt van de giftenaftrek. En dat is uiteraard vooral met het doel om de bruto gift te verhogen zodat er meer geld bij de ANBI’s terecht komt. Het is dan aan de goede doelen om deze middelen te besteden voor mooie projecten voor de maatschappij. Wil je meer weten, neem contact op met Wilbert van Vliet of Remco Keij.

 

Blijf op de hoogte

Wil je meer inzichtelijke updates en artikelen zoals deze niet missen? Meld je dan aan voor onze ANBI-nieuwsbrief. We delen regelmatig waardevolle inzichten en updates over ANBI’s en gerelateerde onderwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving