Estate planning advies bij HVK Stevens

Estate Planning

Estate Planning is kortgezegd het fiscaal en juridisch optimaliseren van de overdracht van uw vermogen tijdens uw leven of bij overlijden. Estate Planning kan zowel betrekking hebben op uw ondernemingsvermogen als op uw privé vermogen, gelegen in zowel binnenland als buitenland. Ook de fiscale en juridische vormgeving van uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst is onderdeel van uw Estate Planning, evenals de (fiscale) afwikkeling bij een onverhoopte echtscheiding. HVK Stevens staat u graag bij met persoonlijke begeleiding en advies. MEER WETEN OVER UW ESTATE PLANNING? NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

Waarom moet ik aandacht besteden aan mijn Estate Planning?

Estate Planning krijgt vaak weinig tot geen aandacht omdat men niet graag stilstaat bij het moment van een onverhoopte echtscheiding of overlijden. Door aandacht te besteden aan uw Estate Planning, zorgt u ervoor dat financiële en juridische zaken rondom uw vermogen in de toekomst goed geregeld zijn. Voor uzelf en ook voor uw toekomstige erfgenamen. Dat kan u veel rust geven. Een goede Estate Planning draagt bij aan het behoud van uw familiekapitaal, ook voor de volgende generaties.

Wanneer is het juiste moment om mij te laten adviseren over mijn Estate Planning?

Vanzelfsprekend zijn grote levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld trouwen, het krijgen van kinderen, ziekte en emigratie momenten om stil te staan bij uw Estate Planning. Maar juist op een eerder tijdstip, zoals bij aanzienlijke veranderingen in de omvang of de samenstelling van uw vermogen en bij herstructurering van uw ondernemingsvermogen, zou u uw Estate Planning tegen het licht moeten (laten) houden. Wij kunnen voor u nagaan of deze fiscaal en juridisch nog optimaal is vormgegeven en aansluit bij uw huidige wensen en privésituatie. Uw Estate Planning is ook het sluitstuk van iedere herstructurering in uw ondernemingsstructuur.

Voordelen van Estate Planning

Door aandacht te besteden aan uw Estate Planning kunt u voor uzelf, uw partner en uw erfgenamen de volgende voordelen bereiken:

Vermogensoverdracht tijdens leven – schenken

Door tijdens uw leven al vermogen over te dragen aan de volgende generatie(s), kunt u schenkbelasting en erfbelasting besparen door optimaal gebruik te maken van vrijstellingen en de tarief progressie. Alsmede door het feit dat het vermogen al verder aangroeit bij de volgende generatie. De groei van het vermogen bij de volgende generatie(s) bespaart wederom schenk- en erfbelasting, maar mogelijk ook inkomstenbelasting over een aanmerkelijk belang claim van uw onderneming.

Vermogensoverdracht bij overlijden – testament

Het vermogen dat niet wordt verdeeld op basis van de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst en dat u niet al bij leven heeft overgedragen, zal onderdeel zijn van uw nalatenschap. Indien u op het moment van uw overlijden wordt aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland, zal uw nalatenschap in beginsel belast zijn met Nederlandse erfbelasting. In een testament kunt u bepalen aan wie dit vermogen dient toe te komen. Ook kunt u bepaalde voorwaarden opnemen waardoor het vermogen binnen de familie blijft en er voorwaarden worden verbonden aan de besteding van het vermogen. Met het testament van u en uw partner kan ook aanzienlijk erfbelasting worden bespaard, door de testamenten zo in te richten dat het vermogen van de langstlevende fiscaal wordt uitgehold en over twee overlijdens gezien (van u en uw partner) erfbelasting wordt bespaard. Wij kunnen u deze mogelijkheden schetsen.

Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingsovereenkomst

Indien u in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, kunt u in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden maar ook in een samenlevingsovereenkomst afspraken maken over o.a. gezamenlijk vermogen, verrekening van inkomen en vermogen en kosten van huishouding. Deze afspraken kunnen grote gevolgen hebben voor uw (familie)vermogen en voor uw onderneming. Wij kunnen u fiscaal en juridisch adviseren over de inhoud en optimalisatie van uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontract. Hierbij schetsen wij u de verschillende mogelijkheden van onder andere beperkte en algehele huwelijksgemeenschappen en finale en periodieke verrekenbedingen. De bepalingen in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst zijn relevant bij een onverhoopte echtscheiding maar ook bij overlijden van u of uw partner. Deze bepalingen zijn namelijk bepalend voor de berekening van de omvang van uw uiteindelijke nalatenschap. Met de juiste opzet, kan er zelfs erfbelasting worden bespaard. Bij samengestelde gezinnen waarbij u uw kinderen niet wilt benadelen maar uw huidige partner wel goed verzorgd wilt achterlaten, zijn de huwelijkse voorwaarden extra relevant. Ook hebben de huwelijkse voorwaarden invloed op de omvang van de legitieme portie van uw kinderen.

Ook gedurende uw huwelijk, partnerschap of samenwoning kunt u deze bepalingen nog aanpassen en fiscaal en juridisch optimaliseren. Na een herstructurering is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw huwelijkse voorwaarden aansluiten bij uw ondernemingsstructuur en overige bezittingen. Dit is onder andere relevant voor de toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Waarom HVK Stevens?

HVK Stevens begrijpt dat uw Estate Planning een delicaat onderwerp is waarbij veel lastige keuzes moeten worden gemaakt en emoties mee gepaard kunnen gaan. Wij schetsen de mogelijkheden en maken de juridische en fiscale gevolgen van uw keuzes inzichtelijk, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Met oog voor de familieverhoudingen begeleiden wij u bij de te nemen stappen en te maken keuzes. Uw specifieke wensen staan hierbij centraal. Hierbij verliezen we niet uit het oog dat ons advies ook in de toekomst robuust, uitlegbaar en uitvoerbaar moet zijn voor uw erfgenamen. Met onze gedegen fiscale en notariële kennis en ruime ervaring in de nationale en internationale Estate Planning, maar ook in de vermogensbescherming, privacy structuren en de advisering van ondernemingen, kijken wij verder dan enkel uw Estate Planning en adviseren wij u over de gehele breedte.

Op basis van uw specifieke wensen

Wij focussen ons naast de fiscale en juridische optimalisatie op uw specifieke wensen, zoals het bijeenhouden van het familievermogen, het na overdracht behouden van de zeggenschap over het vermogen, het waarborgen dat het vermogen enkel binnen de rechte lijn in de familie zal blijven (uitsluiten “koude kant”) en bijvoorbeeld het inbouwen van de gewenste flexibiliteit door de mogelijkheid van herroeping van de schenking.

Door uw Estate Planning tijdens uw leven goed te regelen, kunnen uw kinderen al tijdens uw leven profiteren van het familievermogen en leren met deze verantwoordelijkheid om te gaan.

HVK Stevens - Logo

Wat kan HVK Stevens betekenen voor mijn Estate Planning?

Door ons multidisciplinaire team omvatten onze diensten op het gebied van Estate Planning zowel de fiscale en juridische advisering, als de notariële implementatie van deze advisering en het jaarlijkse onderhoud en compliance verplichtingen zoals aangiften. Hierbij werken wij ook geregeld samen met andere professionals, zoals uw private banker, echtscheidingsadvocaat, eigen notaris of jurist, fiscalist of family office. Werkzaamheden waarmee wij u van dienst kunnen zijn, zijn onder andere:

 • Fiscale en juridische advisering over de inhoud en optimalisatie van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten waaronder over beperkte en algehele gemeenschappen, finale en periodieke verrekenbedingen, al dan niet met ongelijke breukdelen.
 • Fiscale begeleiding bij complexe echtscheidingen (veelal met omvangrijk ondernemingsvermogen) in samenwerking met gerenommeerde echtscheidingsadvocaten).
 • Advisering ten aanzien van het financieel gelijk behandelen van kinderen uit verschillende huwelijken en samengestelde gezinnen, alsmede het verzorgd achterlaten van de langstlevende (stief)ouder.
 • Vraagstukken rondom de legitieme porties van kinderen en de mogelijkheden deze aanspraak te beperken.
 • Vermogensoverdracht tijdens leven door schenkingen (schenkingsplan) of het laten mee-participeren van kinderen in het beleggingsvermogen of ondernemingsvermogen inclusief de verschillende voorwaarden zoals scheiding van zeggenschap en (economisch) eigendom, uitsluitingsclausules, herroepelijkheid en tweetrapsmakingen (fideï-commis de residuo).
 • Schenkingen onder schuldig erkenning (zogeheten “schenkingen op papier“).
 • Het opzetten van een eigen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij leven of bij testament voor het nalaten van familievermogen aan ANBI’s.

 

 • Het “regeren over je graf heen” door bijvoorbeeld een stichting administratiekantoor, familiestichting zoals een stichting particulier fonds, trust of voorwaarden zoals uitsluitingsclausules en tweetrapsmakingen alsmede het vastleggen van restricties ten aanzien in hoeverre en waaraan (de vruchten) van het vermogen kunnen worden besteed.
 • Fiscale en juridische advisering en begeleiding in de uitvoering bij bedrijfsopvolging (geheel of gedeeltelijk, bij leven of bij nalatenschap).
 • Inrichting van de family governance.
 • Vermogensbescherming en het bijeenhouden van het familievermogen bijvoorbeeld door middel van een stichting administratiekantoor, familiestichting zoals een particulier fonds of een Trust.
 • Internationale estate planning (voorkoming van dubbele heffing, verdragstoepassing, emigraties, woonplaatsdiscussies met de Belastingdienst, juridische beslechting).
 • De vormgeving en het opstellen van een familiestatuut.
 • Advisering over en opstellen van levenstestamenten.
 • Fiscale en juridische advisering over de inhoud van testamenten en de mogelijkheden om toekomstige erfbelasting te besparen, waaronder over generatieskipping, quasi wettelijke verdeling, uitholling van de nalatenschap van de langstlevende partner, vruchtgebruik / blooteigendom en beschermingsclausules (zoals uitsluitingsclausules, tweetrapsmakingen en uitsluiting van ouderlijk vruchtgenot in het geval van echtscheiding van uzelf of (toekomstige) erfgenamen).
 • Onderhandelingen, afstemming en geschilbeslechting met de Nederlandse Belastingdienst over bedrijfsopvolgingstrajecten, (r)emigraties, afgezonderde particuliere vermogens en fiscale woonplaatsbepalingen.
 • De fiscale afwikkeling van nalatenschappen, waaronder het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting (F-biljet; overlijdensaangifte) en de aangiften erfbelasting.
 • Executeurschappen via Stichting HVK Executele.
HVK Stevens - Logo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving