01/04/2021

Registratie OSS per 1 april

BTW E-COMMERCE: ONE STOP SHOP-REGISTRATIE PER 1 APRIL GEOPEND

Per 1 juli 2021 gaan de nieuwe btw e-commerce regels in. Deze regels zijn belangrijk voor alle bedrijven die grensoverschrijdende e-commerce leveringen verrichten. Voor een overzicht van deze regels verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrief.

Een onderdeel van de nieuwe btw-regels is een vereenvoudiging om de btw die in andere EU-lidstaten is verschuldigd te betalen in één EU-lidstaat. Dit is de zogenoemde One Stop Shop-Regeling (OSS). Ondernemers kunnen zich vanaf 1 april 2021 aanmelden voor deze regeling.

De OSS-regeling bestaat uit drie regelingen: de niet-Unieregeling, Unieregeling en de invoerregeling. Nederlandse ondernemers kunnen gebruik maken van de Unieregeling en de invoerregeling. Beide regelingen zullen wij hierna verder bespreken.

Btw-aangifte onder de OSS-regeling

Ondernemers die ervoor kiezen om gebruik te maken van de OSS-regeling(en),  kunnen vanaf 1 juli 2021 in de EU-lidstaat van identificatie via één btw-aangifte de in andere lidstaten verschuldigde btw aangeven en betalen. De Belastingdienst van het land van aangifte zal vervolgens de verschuldigde btw doorbetalen aan de betrokken EU-lidstaten.

Ondernemers die in Nederland gebruik wensen te maken van de OSS-regeling, kunnen zich per 1 april 2021 registreren bij de Nederlandse Belastingdienst. Via de inlogpagina van “Mijn Belastingdienst Zakelijk” kan de ondernemer zich aanmelden.

Let op: via de nieuwe OSS-regeling kan geen in andere EU-lidstaten in rekening gebrachte btw worden teruggevraagd. Hiervoor dienen ondernemers om een aparte teruggaaf te verzoeken. Ondernemers die in het buitenland veel btw in rekening gebracht krijgen kunnen er voor kiezen om aldaar geregistreerd te blijven voor btw-doeleinden om deze btw terug te vragen.

OSS – Unieregeling en de invoerregeling

Nederlandse ondernemers kunnen er dus voor kiezen om gebruik te maken van de Unieregeling en/of de invoerregeling. Voor niet in de EU gevestigde ondernemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de niet-Unieregeling.

Nederlandse ondernemers die van beide bijzondere regelingen gebruik willen gaan maken, dienen zich voor beide regelingen te registreren.

Unieregeling

De Unieregeling geldt voor ondernemers die goederen leveren en diensten verrichten aan particulieren of niet aangifteplichtige ondernemers, die belast zijn in de EU-lidstaat van de afnemer. De verschuldigde btw over deze leveringen en diensten kan per 1 juli 2021 in de OSS-regeling worden aangeven onder de Unieregeling.

Om in aanmerking te komen voor de Unieregeling dient in beginsel het totaal van de leveringen en diensten die betrekking hebben op de Unieregeling meer te bedragen dan € 10.000. Bovendien moeten ondernemers zelf voor de verzending van de goederen zorgen.

Let op: indien geen gebruik kan worden gemaakt van de Unieregeling zijn de normale btw regels van toepassing en dient btw te worden betaald in het land van aankomst.

Invoerregeling

De invoerregeling, ook wel I-OSS, kan worden toegepast door ondernemers die goederen rechtstreeks vanuit een non-EU-land invoeren en leveren aan particulieren of niet aangifteplichtige ondernemers in een EU-lidstaat, waarbij het bedrag van de zending niet meer bedraagt dan €150.

Als gebruik wordt gemaakt van de invoerregeling geldt een vrijstelling voor de heffing van invoer-btw en dient een ondernemer btw te berekenen in het land waar de afnemer is gevestigd. Deze verschuldigde btw dient dan te worden afgedragen middels de I-OSS.

Belangrijk bij de toepassing van de I-OSS is dat de goederen moeten worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de ondernemer.

Let op: indien ondernemers geen gebruik kunnen maken van de invoerregeling, dient de btw te worden betaald in het land van invoer. Indien ondernemers geen gebruik willen maken van de bijzondere regeling, dient de btw te worden betaald in het land van aankomst.

Actiepunten

Ondernemers dienen na te gaan of de nieuwe btw-regels ook zullen gaan gelden voor de door hen verrichte activiteiten. Alsdan dienen zij te overwegen of zij gebruik willen maken van een van de bijzondere regelingen.

Ondersteuning

Het team van HVK Stevens ondersteunt uw onderneming graag bij de uitvoering en implementatie. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting te ontvangen, aarzelt u dan niet om contact te nemen met één van onze specialisten of uw eigen contactpersoon.

Om dit nieuwsbericht in PDF te openen, klikt u hier. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving