20/09/2023

Voorgestelde wijzigingen op Prinsjesdag met betrekking tot ANBI’s en giftenaftrek

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2024 gepresenteerd. Het bevat onder meer een maatregel die belemmeringen moet wegnemen voor bedrijfseigenaren die willen geven aan het goede doel. Meer specifiek gaat het om aanmerkelijk belanghouders die vanuit hun vennootschap willen schenken aan een ANBI. Daarnaast is op dezelfde dag aangekondigd dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd tot € 2.100.

 

Inleiding

Als een vennootschap nu een gift doet, dan vormt dit (verkapt) dividend, indien dit is gedaan vanuit aandeelhoudersmotieven. De aandeelhouder die een aanmerkelijk belang heeft, moet dan (tenminste) 26,9% inkomstenbelasting in box 2 gaan betalen over die schenking. Slechts voor kleinere schenkingen bestond tot op heden een goedkeuring, dat aansluit bij de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB). Grote giften uit aandeelhoudersmotieven leiden tot belastingheffing in box 2. Dit alles vormt een belemmering voor bedrijfseigenaren en andere aanmerkelijk belanghouders die willen schenken aan een ANBI vanuit het bedrijfsvermogen. Het kabinet wil deze belemmering wegnemen door het schrappen van de giftenaftrek in de VPB.

 

Huidige Regels voor Giftenaftrek in de VPB

Onder de huidige regelgeving kan een vennootschap een (niet-zakelijke) schenking aan een ANBI aftrekken van de winst in de VPB. Dit is beperkt tot maximaal 50% van de winst en 100.000 euro. Goedgekeurd is dat deze niet als bevoordeling worden gezien en dus geen belast inkomen vormen voor de aanmerkelijkbelanghouder. Grotere schenkingen worden door de Belastingdienst wel gezien als een (verkapte) uitdeling aan de aandeelhouder, die daarover inkomstenbelasting in box 2 is verschuldigd. Afhankelijk van de vormgeving kan er wel (gedeeltelijke) giftenaftrek gelden (onder voorwaarden). Sinds dit jaar is de giftenaftrek fors beperkt voor de zeer grote periodieke gift (vanaf EUR 250.000 per jaar), de zogenoemde aftopping. Door die aftoppingsmaatregel leiden vooral zeer grote schenkingen per saldo tot forse belastingheffing in box 2 voor de bedrijfseigenaar.

 

Wijzigingen in giftenaftrek: geen uitdeling meer

De voorgestelde wijziging houdt in dat de genoemde giften niet meer worden gezien als uitdeling. Aandeelhouders (aanmerkelijkbelanghouders) zullen dus niet geconfronteerd worden met belastingheffing als hun BV schenkt ongeacht de omvang van de gift. Daartegenover staat dat giften niet meer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de schenking rechtstreeks moet worden zijn gedaan door de vennootschap en niet door de aanmerkelijkbelanghouder zelf.

 

Tegemoetkoming voor donateur met een aanmerkelijk belang

De aankondiging is een tegemoetkoming voor donateurs die willen geven vanuit hun vennootschap, en vooral voor de goede doelen die zij op het oog hebben. Deze donateurs zullen hierdoor allicht meer gaan geven. Dit geldt des te meer voor zover sprake is van giften door de eigen vennootschap van meer dan 250.000 euro. Aanmerkelijk belanghouders kunnen dergelijke giften indien goed gestructureerd, (weer) ‘fiscaal neutraal’ doen. In beginsel is er geen faciliteit voor vervreemden van bedrijfsaandelen maar er zijn echter wel weer mogelijkheden om de BV onder een ANBI te brengen met het doel om de BV voluit werkzaam te laten zijn ten gunste van de ANBI. Een nadeel hiervan is dat de giftenaftrek in de VPB verdwijnt.

 

Zakelijke giften

Voor de goede orde: giften die kwalificeren als zakelijke uitgaven (sponsoring, uitgaven in het kader van het MVO-beleid), blijven aftrekbaar van de winst.

Die werden ook niet geraakt door de aftopping.  Het kan verstandig zijn om – ingeval een vennootschap – een gift doet, nog eens goed te kijken naar de zakelijke kant daarvan. Dit geldt des te meer nu de giftenaftrek in de VPB wordt afgeschaft. Die aftrekpost zal immers vervallen.

 

Samenwerking tussen ANBI’s en bedrijven

ANBI’s en bedrijven kunnen op allerlei manieren samenwerken. Deze nieuwe maatregel kan die samenwerking ondersteunen. Op voorhand is het vrij lastig om precies in te schatten wat de gedragsreacties zullen zijn op deze voorgestelde wijziging. Desondanks is het duidelijk dat het nu makkelijker wordt gemaakt voor aandeelhouder (met een aanmerkelijk belang) om te schenken vanuit het eigen bedrijf. Wel moet het belang van de ANBI altijd voorop staan.

Kennelijk is het kabinet enigszins bevreesd voor de vermenging van (particuliere) belangen met het algemeen belang. Er wordt immers gewaarschuwd voor mogelijk oneigenlijk gebruik. Dit zou kunnen spelen als de ANBI gelieerd is met de gulle gever. In de stukken is aangegeven dat de verwachting is dat belastingplichtigen op de maatregel zullen structureren. De maatregel zou hierdoor moeilijk handhaafbaar kunnen zijn. Iedere bedrijfseigenaar die gebruik wil maken van de nieuwe maatregel, dient deze kanttekeningen in het oog te houden. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het vervolg en de discussie bij de parlementaire behandeling.

 

Verhoging kostenvergoeding vrijwilligers

De vrijwilligersregeling is bedoeld als een kostenvergoeding en niet als een arbeidsbeloning. Zolang er alleen sprake is van het vergoeden van kosten is er geen sprake van loon en blijft de vergoeding onbelast. De vrijwilligersregeling beperkt de administratieve last van de vrijwilligersorganisatie. Die mag er namelijk zondermeer vanuit gaan dat vergoedingen tot een bepaald bedrag kostenvergoedingen zijn.

Aangekondigd is dat deze worden verhoogd tot maximaal 210 euro per maand en 2.100 euro per jaar.

 

Tot slot

Bent u directeur groot aandeelhouder? En heeft u nog vragen over het schenken vanuit het eigen bedrijf? Neem dan contact op met onderstaande personen of uw eigen adviseur van HVK Stevens.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving