01/09/2022

Begrotingsakkoord 2023

Officieel worden de regeringsplannen voor de komende jaren pas op Prinsjesdag gepresenteerd. Echter zijn volgens goed gebruik ook dit jaar weer voortijdig delen uit het begrotingsakkoord bekend geworden. De huidige hoge inflatie, de gevolgen daarvan voor de koopkracht van veel mensen en de maatschappelijke druk op het kabinet om daar wat aan te doen, zullen daar debet aan zijn. We praten u graag kort bij over de belangrijkste fiscale speculaties.

Het koopkrachtpakket van circa € 16 mrd. is met name gericht op de minima. Desondanks zijn er ook maatregelen die de koopkracht van de meesten van ons positief beïnvloeden, zoals een verlaging van de inkomstenbelasting, brandstofaccijnzen en energiebelasting. Om deze steun te financieren gaat vermoedelijk de belasting voor bedrijven en vermogenden omhoog. Zo wordt het box 3 tarief in drie jaren stapsgewijs verhoogd van 31% naar 34% en ook het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (“DGA“) zal stijgen. Verder verwacht het Financieele Dagblad dat de wetgeving rondom de (i) de giftenaftrek en (ii) verhuurd vastgoed strikter wordt.

Opvallend is dat het twee-schijvenstelsel in de vennootschapsbelasting naar verluid in stand blijft. Het opstaptarief zou wel verhoogd worden naar 19% en de schijflengte teruggebracht naar de ‘oude’ grens van € 200.000 (thans 15% over de eerste € 395.000 belastbare winst). Met name het MKB zal hierdoor worden geraakt.

Geruchten over versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn, voor zover wij hebben kunnen nagaan, nog niet naar buiten gekomen. De verwachting is dat dit tijdens Prinsjesdag op 20 september aanstaande niet ontbreekt op de agenda.

 

— Update: geen rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers —

Nieuwe berichtgeving uit Den Haag wekt de indruk dat géén rechtsherstel van box 3 zal worden verleend aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. De Hoge Raad besliste eerder dit jaar dat het kabinet wettelijk gezien niet verplicht is (ook) tegemoet te komen aan de niet-bezwaarmakers voor zover hun definitieve aanslagen Inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en volgende onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021. De mogelijkheid voor staatssecretaris Van Rij (Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst) om hiervan af te wijken stond echter nog altijd open. Het kabinet lijkt er nu definitief voor te kiezen om deze groep geen compensatie te bieden. Reden voor deze beleidskeuze is dat de prioriteiten op dit moment elders liggen, ondergesneeuwd geraakt door de inflatie en de impact van de koopkracht.

 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de belastingplannen voor 2023, neemt u gerust contact met ons op of schrijf u in voor de HVK Stevens nieuwsbrief en ontvang ook de Prinsjesdag nieuwsbrief.

Klik hier om u aan te melden voor de HVK Stevens nieuwsbrief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving